Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č. 5 - 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady