Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Hrabkov leží v juhozápadnej časti Šarišskej vrchoviny, v hornej časti údolia Krížovanky, vo výške okolo 465 m

Členitý vrchovinný povrch chotára tvorícentrálno- karpatský flyš, na masívnej hornatine kryštalicko - druhohorné horniny. Má hnedé lesné miestami kyslé a ilimerizované pôdy. Lesy (bukovo - smrekové) sú len v južnej časti chotára.V katastry obce sa nachádza chránené územie Hrabkovske zlepence. 

Obec Hrabkov má 689 obyvateľov. Erb obce tvorí v striebornom(bielom)modrom poli štítu na zelenej pažití zlatý (žltý)strom(hrab), vpravo od neho strieborný(biely)lemeš a zlatá(žltá)ružička so striebornými(bielymi)tyčinkami a piestikom. V obci sa nachádza kostol zasväteny sv.Šimonovi a Júdovi, materská škôlka, základná škola,Dom nádeje.Obec je napojená na verejný vodovod a plynofikáciu.V obci pôsobi folklórna spevácka skupina Hrabkovčan, futbalový oddiel TJ Sokol, Dobrovoľný hasičsky zbor, orgánizácia SZŤZP a poľovnícke združenie Čierna hora.V obci sa nachádza hospodársky dvor, ktorý sa zaoberá žívočišnou a rastlinnou výrobou.Súčasťou areálu je aj bitunok.