Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

OBEC HRABKOV

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje  obec Hrabkov na webovom sídle  svoj ,, Profil verejného obstarávateľa ", v ktorom bude  zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

IČO: 00327093

DIČ: 202054314

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN kód: SK51 5600 0000 0004 3987 7001

KONTAKTNÁ OSOBA

JUDr. Eva Humeňanská – starostka obce

ADRESA

Obec Hrabkov, Hrabkov 81, 082 33 Chminianska Nová Ves

KONTAKT

Telefón: +421517956190

Mobil: 0905502860

E-mail: hrabkov@hrabkov.skstarosta@hrabkov.sk

Internetová stránka: www.hrabkov.sk

Obec Hrabkov (ďalej len ,,obec") je verejným obstarávateľom podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o verejnom obstarávaní "). Obec zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác.