Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 279)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o úvere č. 425/CC/24 Poskytnutie úveru Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
82 000 €
Zmluva o Balíkovom účte Poskytnutie produktu Komunal Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
Zmluva o elektronickej službe Business24 Zriadenie Elektronickej služby Business24 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
Zmluva o poskytovaní služieb Poskytnutie služieb externého manažmentu projektu v období jeho udržateľnosti Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
289 €
Zmluva o audítorskej činnosti 2024 Audit Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
1 020 €
5190063502 Úrazové poistenie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
15 €
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu Zmena v počte zamestnancov spoločného obecného úradu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Mesto Prešov
0 €
188/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce DHZ Hrabkov Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
187/2023 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ Sokol Hrabkov Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
8 000 €
Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov /Zhotovenie diela - stavby k zákazke: "HRABKOV, REKONŠTRUKCIA MESTNEJ CESTY NA P.Č. 805/31" Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FAREL s.r.o.
79 061.73 €
Generované portálom Uradne.sk