Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 264)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
20240112 Dodávka programového vybavenia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
60 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 23490635 Záväzok vykonať dielo "Kanalizácia Obce Hrabkov" Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Metrostav Slovakia a.s.
0 €
Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO Dodatok č. 4 k ZMLUVE O DIELO Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FAREL s.r.o.
0 €
Dodatok 1/2024 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
1.50 €
DODATOK Č. 1 KU ZMLUVE O DIELO č. 23490635 Zmluva o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Metrostav Slovakia a.s.
0 €
Dodatok č.1 K ZMLUVE O BUDÚCEJ ZMLUVE O ODBORNEJ POMOCI PRE VÝKON SPRÁVY MAJETKU VEREJNEJ KANALIZÁCIE Dodatok č.1 K ZMLUVE O BUDÚCEJ ZMLUVE O ODBORNEJ POMOCI PRE VÝKON SPRÁVY MAJETKU VEREJNEJ KANALIZÁCIE Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
0 €
ZMLUVA O DIELO podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka ZMLUVA O DIELO podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
7 800 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
2 Dodanie a montáž prvkov detského ihriska Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
1 871.20 €
Zmluva o dielo Dru projekt Zmluva o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
14 640 €
Zmluva o dielo č. 23490635 Záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Kanalizácia obce Hrabkov, Kanalizácia obce Hrabkov – kanalizačný zberač „HR“, Inžinierske siete pre IBV Sosničky Hrabkov" Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Metrostav Slovakia a.s.
1 669 951.93 €
1 Dodanie a montáž prvkov detského ihriska Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Veríme v Zábavu, s.r.o.
2 000 €
Zmluva o dielo §536 Zmluva o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3 600 €
Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
0044/Nadácia VSE/2023 Poskytnutie FP Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2 000 €
Licenčná zmluva Licenčná zmluva Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Danka Tkáčová DM - sERVIS
250 €
0965/VSD/2023 Výpožička podperných bodov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
12/2023 Zmluva o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
KŽP-P04-SC431-2017-19/K535 Zmena štatutára obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
0849/VSD/2023 Výpožička podperných bodov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk