Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 238)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.5 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0 €
170/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
2016/01 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
11/2023 Mandátna zmluva Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SQM s.r.o.
5 220 €
Príloha č.4 Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na obnovu verejných budov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3 000 €
152/2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce TJ Sokol Hrabkov Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
7 000 €
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
8/2018 Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/2018 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
0 €
0439872016/5600 Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
5100260129C Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Dodatok 1/2023 Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
220154 08U01 Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Enviromentálny fond
2 849 973 €
Zmluva o bežnom účte na dotácie Otvorenie bežného bankového účtu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
0 €
09112022 Je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi poradenské služby pri procesoch obvyklých vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343 Z.z. o verejnom obstarávaní Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: ULTIMA INVEST, s. r. o.
4 800 €
30102022 Wifi pre teba v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Zmluva o budúcej zmluve Zmluva o budúcej zmluve o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PROX T.E.C. Poprad s. r. o.
0 €
ZoD 01/2021 - CS Dodatok na základe objektívnych okolností nezavinených Zhotoviteľom Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FAREL s.r.o.
0 €
23092022 WIFI PRE TEBA II Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
08.08.2022/48 Kúpa C KN 677/13 Odb.: Ing. Marián Filipák
Dod.: Obec Hrabkov
270 €
Generované portálom Uradne.sk