Zmenšiť textZväčšiť text

Dobrovoľný hasičský zbor

Okrem pomoci občanom pri rôznych potrebách zabezpečujú dobrovoľníci hasičského zboru v Hrabkove činorodú kultúrnu a spoločenskú činnosť. Aktívne sa zapájajú do verejného občianskeho života obce. Bohatú tradíciu majú súťaže hasičských družstiev z iných obcí. Dobrovoľníci hasičského zboru v Hrabkove sa starajú o dobrý stav a akcieschopnosť požiarnej techniky, zveľaďujú priestory na princípe dobrovoľnosti, bez nároku na finančnú odmenu. Obec Hrabkov podporuje aktivity DHZ, ktoré sú prospešné pre všetkých obyvateľov našej obce.

V súčasnej dobe má DHZ 60 členov, z toho 20 žien. Svoju činnosť opiera hlavne o preventívno-výchovnú činnosť, kde v súlade s vyhláškou MV SR vykonáva preventívne protipožiarne kontroly vo všetkých zverených objektoch v obci. Podieľa sa na preventívno-výchovnom pôsobení mládeže a občanov obce. Do previerok pripravenosti sa zapájajú družstvá mužov a žien a mladí hasiči do hry „Plameň“. Počas roka sa zúčastňujú rôznych pohárových súťaží, kde sa umiestňujú na popredných miestach. DHZ organizuje každoročne hasičskú súťaž. Nezabúda sa ani na oblasť kultúrno-spoločenskej činnosti. Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – dňa hasičov organizuje rôzne pútavé akcie pre občanov obce. DHZ má k dispozícii dve motorové striekačky, auto AVIA 31 a TATRA 148T, Iveco Daily a Protipovodňový vozík. O zverenú techniku sa vzorne starajú aj za pomoci obecného úradu. Táto technika je stále pripravená na výjazd a pomoc pre občanov našej ako aj susedných obcí pri záchrane majetku. 

Výbor DHZ Hrabkov

Funckia Meno Hodnosť
Predseda Ing. Juraj Fotta Technik
Podpredseda-veliteľ Vladimír Galdun Nadzbormajster
Podpredseda-prevencie Jozef Jurčišin Mladší technik
Tajomník Monika Joščáková Vrchný hasič
Pokladník Mária Jurčišinová Rotník
Organizačný ref. Ľuboslava Brodová Vrchný hasič
Ref. mládeže Jozef Lipták Mladší technik
Strojník Peter Straka Nadzbormajster
Mat. tech. referent Jozef Hovančák Nadzbormajster
  Anton Jaš Zbormajster
  Anna Liptáková Vrchný hasič
  Martin Lipták Zbormajster

Okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Záhradné 12.06.2016.

Dňa 12.júna sa konalo v obci Záhradné okresné kolo mužov nad 35 a žien nad 30 rokov. Družstvá súťažili v dvoch pokusoch požiarneho útoku. Do hodnotenia sa počítal lepší dosiahnutý čas.

Umiestnenie
Ženy : 
Hrabkov 21,55, Chmiňany 24,15, Fričovce 27,25, Sedlice 27,63
Muži : Chmiňany 18,73, Sedlice 19,30, Prešov 19,69, Záhradné 22,80, Štefanovce 23,22, Hendrichovce 24,24, Župčany 24,62, Bretejovce 24,82, Demjata 26,64, Bajerov 32,03, Hrabkov NP.
Najľahší súťažiaci : Mária Tobiášová Chmiňany 48kg
Najťažší súťažiaci : Jaroslav Hovančák Hrabkov a Peter Rychvalský Demjata 120 kg
Najstarší súťažiaci Jozef Štofko Chmiňany 85 rokov
Najťažšie družstvo Hrabkov a Prešov
Najstaršie družstvo Záhradné.
Poďakovanie patrí aj obecnému zastupiteľstvu a DHZ Záhradné za pripravenie výborných podmienok na splnenie súťaže.
Nezabúdame ani na výkony rozhodcov, ktorí rozhodovali bez protestov zo strany súťažiacich a aj samotným súťažiacim, ktorí svojím vystupovaním ukázali nasledovníkom hasičského športu, že vystupovanie na verejnosti majú v krvi .
Foto: Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_2016_nad_35_Zahradne

Obvodové kolo Žipov 05.06.2016

Dňa 5.júna 2016 sa v obci Žipov konalo obvodové kolo pre okrsky Rokycany a Sedlice. Zúčastnili sa aj družstvá ďalších DHZ,ktoré sa nezapojili do predchádzajúcich obvodových kôl v ich okrskoch. Súťažilo sa v PÚ a štafete 8x50 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.

Dosiahnuté umiestnenie:
Okrsok Rokycany 
ženy : 
Bzenov 125,17, Kvačany 143,32
muži . Bajerov 101,06, Bzenov 115,47, Žipov 120,99, Kvačany 128,57, Rokycany NP+104,85
Okrsok Sedlice 
Ženy : 
Sedlice 139,40, 
Muži : Ľubovec 102,67, Sedlice 113,09, Radatice 129,07
Ďalšie zúčastnené družstvá :
Ženy : 
Kendice 133,84, Hrabkov 145,82,
Muži : Okružná 110,64, Lemešany 114,91, Hrabkov 117,72, Petrovany 128,57, Trnkov NP+106,22

Okresné kolo hry Plameň 2016 - 03.06.2016

Dňa 3.júna 2016 sa v obci Široké konalo okresné kolo celoštátnej hry Plameň. Po prvý krát boli výsledky hodnotené podľa medzinárodných pravidiel .
Súťažilo sa v Štafetovom behu na 400 m s prekážkami – medzinárodný a Požiarnom útoku s prekážkami – medzinárodný. Výsledný čas je súčtom časom obidvoch pokusov

Dosiahnuté výsledky 
Dievčatá:

Široké 1028,79, Chminianska Nová Ves 1006,91, Kojatice 986,19, Sedlice 981,26, Hrabkov 917,54

Chlapci: Široké 1036,45, Víťaz 1007,55, Chminianska Nová Ves 997,10, Sedlice 989,27, Hrabkov 981,58, Ľubovec 946,88, Radatice 910,76, Prešov 877,71
Ako najlepší vedúci KMH bola vyhodnotená Ivana Straková zo Širokého. Cenu a poháre venovala firma Florián

Najmladší súťažiaci Michaela Smolková Široké a Martin Fiľakovský Sedlice. Ceny venoval predseda OV DPO Prešov Ing. Marek Angelovič.
Dvaja súťažiaci splnili limit pre získanie výkonnostnej triedy.
Foto: Peter Cápay http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_2016

Odovzdanie protipovodňového vozíka dňa 18.12.2015

Dňa 18.12.2015 bol odovzdaný protipovodňový vozík pre DHZ štátnym tajomníkom ministra vnútra SR. Kľúče od protipovodňový vozík prevzal starosta obce p. Jaroslav Hovančák a p. Vladimír Galdun. 

Protipovodňové vozíky podporia prácu dobrovoľných hasičov v 74 obciach na východnom Slovensku

18. 12. 2015

Ďalšie obce budú lepšie pripravené bojovať proti ničivým povodniam.  Ministerstvo vnútra v piatok 18. decembra odovzdalo 74 obciam z deviatich východoslovenských okresov protipovodňové prívesné vozíky. Špeciálna technika bude umiestnená priamo v obciach, kde bude k dispozícii pre dobrovoľných hasičov na zásahy v čase záplav.

Vozíky pomáhajú na 621 miestach Slovenska

Dnešným odovzdaním 74 vozíkov sa ich celkový počet distribuovaný do miest a obcí po celom Slovensku za uplynulé mesiace uzavrel na 621. Presne v toľkých miestach je k dispozícii protipovodňová technika, ktorej prvoradou úlohou je pomáhať v znižovaní škôd napáchaných rozbúrenými hladinami riek. Zoznam miest a obcí, do ktorých sa technika dostala, bol vypracovaný na základe analýz vytvorených v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom tak, aby putovala do lokalít, kde sú záplavy rizikom. „Pevne verím, že mnoho z obcí nikdy nepoužije protipovodňové vozíky a akékoľvek neduhy prírody sa im vyhnú. Ak však k takej situácii predsa len dôjde, technika im bude nápomocná a nezníži iba rozsah škôd, ale pomôže aj k záchrane toho najcennejšieho – ľudských životov,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra Marián Saloň, ktorý v Prešove odovzdal kľúče od 74 vozíkov zástupcom miest a obcí z okresov Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Snina, Medzilaborce, Stropkov, Košice – okolie a Rožňava. Rezort vnútra zvyšuje pripravenosť Slovenska na záplavy prostredníctvom zefektívnenia práce záchranných tímov a zlepšenia ich technického vybavenia.

Dobrovoľní hasiči dostali užitočných pomocníkov

Prívesné vozíky s protipovodňovou technikou si dobrovoľní hasiči odviezli z Prešova priamo do svojich obcí, kde budú neustále k dispozícii na okamžitý zásah. Vďaka svojmu menšiemu rozmeru sú ľahko manipulovateľné, čo bude v hektických chvíľach prípadných povodní veľkou výhodou. Prepravovať ich totiž dokáže aj osobný automobil a vodičovi na to postačuje štandardné vodičské oprávnenie. Vozík sa dá otvoriť z troch strán, pričom každá poskytuje užitočnú techniku na boj proti veľkej vode. Ide o kalové čerpadlo, generátor elektrickej energie, osvetľovacie vybavenie, povodňové bariéry, elektrické kalové čerpadlo s vybavením, plávajúce čerpadlo, náradie a príves. Vozíky budú veľkým prínosom pre dobrovoľné hasičské zbory, ktorým podobné vybavenie roky chýbalo.

V boji proti povodniam pomáha Európska únia

Distribúcia vozíkov do 621 samospráv po celom Slovensku bola súčasťou projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom operačného programu Životné prostredie. Hodnota jedného vozíka je zhruba 14 500 eur, pričom rozpočet celého projektu je 63 000 000 eur. Súčasťou projektu je aj dvanásť regionálnych intervenčných balíkov so špecializovanou technikou na rozsiahlejšie záplavy rozmiestnených do všetkých krajov a tiež dva národné moduly tvorené záchranárskymi tímami s moderným vybavením, ktoré budú schopné pomáhať pri povodniach doma aj za hranicami Slovenska. Podpora hasičských a záchranných tímov je významná už len z pohľadu škôd spôsobených povodňami. Len za prvých šesť mesiacov roku 2015 sa toto číslo vyšplhalo na viac ako 3 milióny eur, pričom až tretinu uvedenej sumy predstavujú škody na majetku obcí. Za desať rokov v období 2004-2013 dosiahli škody spôsobené povodňami na Slovensku hranicu 707 miliónov eur.

Okresná súťaž mužov a žien Hrabkov nad 35 a 30 rokov - Hrabkov 28.06.2015

Dňa 28.júna 2015 sa na ihrisku obce Hrabkov konalo Okresné kolo mužov a žien nad 35 a 30 rokov. Táto súťaž je v podstate vyvrcholením súťaží tých starších hasičov a hasičiek,ktorí ale svojími výkonmi dokazujú,že ešte nepatria do starého železa. Usporiadajúci DHZ aj napriek únave po sobotňajších oslavách 110. výročia založenia zboru dokázal,že je na hasičov a starostu so svojím poradným zborom spoľahnutie a sú schopní zorganizovať takúto náročnú akciu. Srdečná vďaka. 
Súťažilo sa v dvoch pokusoch požiarneho útoku s vodou. Časy merané elektrickou časomierou.

Dosiahnuté výsledky:

Ženy 
Hrabkov 22,47, Sedlice 30,30, Fričovce 39,72, 

Muži
Bretejovce 19,50, Sedlice 19,62, Chmiňany 24,64, Hendrichovce 24,66, Šarišská Poruba 29,85, Župčany 29,93, Hrabkov a Križovany obidva pokusy neplatné,pravdepodobne ako následok náročného jednania s priateľmi - hasičmi z Poľska.

Vyhodnotené boli aj tradičné kategórie tejto súťaže:

  • najľahšia súťažiaca Ľudmila Dzivá z Fričoviec
  • najťažší súťažiaci Jaro Kotulič zo Sedlíc,
  • najstarší súťažiaci Jozef Štofko z Chminian ,
  • najťažšie HD Sedlice 780 kg
  • najstaršie HD Chmiňany 398 rokov.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_nad_35_Hrabkov_ 2015

Oslavy 110. výročia DHZ Hrabkov

Dňa 27.06.2015 sa uskutočnili oslavy 110. výáročia založenia DHZ v obci Hrabkov.
Foto : http://dpopresov.rajce.idnes.cz/110_Hrabkov

Okresné kolo hry Plameň 2015 Lemešany.

Dňa 5.6.2015 sa v obci Lemešany konalo okresné kolo hra Plameň . Súťažilo sa v požiarnom utoku CTIF a štafete na 400 m. Výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov a pripočítaním výhodových bodov za vek.
Umiestnenie.
Dievčatá :
 Široké 128,56, Hrabkov 133,92, Sedlice 134,59, Chminianska Nová Ves 143,25, Lemešany 184,21, Demjata 219,90
Chlapci : Hrabkov 119,19, Víťaz 128,73, Sedlice 130,54, Chminianska Nová Ves 131,04, Široké 134,94, Ľubovec 150,42, Križovany 157,98
Najmladšia súťažiaca : Michaela Vihonská Šioké 8 rokov
Najmladší súťažiaci Tadeáš Lazorčík z Ľubovca 7 rokov
KMH s najnižším počtom bodov KMH Demjata – cenu venovala Eliška Tomčová
Foto: Lívia Fiľakovská http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_Lemesany _2015

Obvodové kolo Lipovce

Dňa 17.5.2015 sa v obci Lipovce konalo 2. obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Chminianska Nová Ves,Víťaz a Fričovce .Každé družstvo malo jeden pokus v štafete 8x50 m cik-cak a jeden pokus v požiarnom útoku. Časy merané ručne,výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov.Pri požiarnom útoku bol použitý, podľa úpravy pravidiel v hasičskom športe ,pretlakový ventil.
Okrsok Chminianska Nová Ves :
Ženy : Chminianska Nová Ves 128,36,
Muži : Hermanovce 98,92, Chminianska Nová Ves I 113,12, Chminianska Nová Ves II 116,33, Lažany 117,99, Kojatice 146,09

Okrsok Víťaz :
Ženy : Chmiňany 115,26,
Muži : Víťaz 104,71, Hrabkov 112,13, Križovany 132,03, Ovčie 133,59, Chmiňany NP+86,80, Chminianske Jakubovany NP+100,26

Okrsok Fričovce
Ženy : Lipovce 102,15, Šindliar NP+93,21
Muži: Bertotovce 100,70, Lipovce 102,15, Šindliar 104,37, Široké 119,34, Štefanovce 167,74
Dorast mimo súťaž : Lipovce 114,92

Súťaž bola organizačne výborne pripravená, za čo patrí vďaka hasičom z Lipoviec , obecnému zastupiteľstvu,rozhodcom a aj súťažiacim.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.k_Lipovce_2015

Halová súťaž Prešov 2014

Dňa 10.októbra 2014 v Prešove OV DPO v spolupráci s mestom Prešov,DHZ Prešov a ďalšími dobrovoľnými funkcionármi pre KMH zorganizovali už 11. ročník halovej súťaže O pohár primátora mesta Prešov.
Slávnostného otvorenia hasičskej súťaže sa za MsÚ zúčastnili JUDr.René Pucher a Mgr.Kamil Sepeši, za KR a OR HaZZ Ing.Peter Krajňák a Slavomír Kočiš, riaditeľ Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej Ing.Anton Muška , členovia predsedníctva OV DPO a veľa priaznivcov akcií na podporu práce mladých hasičov.
Súťažili 5-členné družstvá v štafete 5x35 m – dráhy umiestnené vedľa seba, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledný čas je súčtom časov štafiet,od ktorého boli odpočítané výhodové body za vek.
Výsledky :
Kategória dievčatá :

Široké I 112,32, Široké II 117,63, Šuňava PP 118,05, Hrabkov 125,13, Sedlice II 129,52, Chminianska Nová Ves 133,63, Holumnica KK 138,90, Forbasy SL 140,26, Lipníky 143,41, Podolinec SL 144,71, Bystré I VV 146,31, Kľušov BJ 152,84, Demjata II 155,11, Bystré II VV 157,16, Kojatice I 157,81, Kojatice II 157,95, Demjata I 158,38, Chmeľová BJ 176,26, Sedlice I 186,30, 
Kategória chlapci :
Široké II 105,49, Šuňava III 112,81, Chminianska Nová Ves 115,30, Holumnica KK 117,91, Šuňava I PP 125,80, Víťaz II 127,38, Široké I 128,75, Hrabkov 129,71, Forbasy SL 134,31, Sedlice I 135,74, Šuňava II 137,29, Bystré VV 141,40, Fulianka 143,06, Víťaz I 146,98, Chmeľová BJ 164,55, Sedlice II 164,71, Veľký Slivník 192,98, 
Putovný pohár primátora mesta Prešov v obidvoch kategóriach získali mladí hasiči a hasičky zo Širokého.Ceny pre súťažiace družstvá boli zakúpené z prostriedkov MsÚ Prešov.
Najmlašia súťažiaca Michaela Vihonská Široké ,najmladší chlapec Jakub Kmec Veľký Slivník – ceny venoval OV DPO a DHZ Prešov, 
Najmladšie družstvo dievčatá Sedlice I , chlapci V.Slivník –ceny venoval predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič
Najlepší vedúci KMH Jozef Vardžík Široké
Zdravotnú službu zabezpečovali šikovní muži Stanislav Popadič a Martin Majurský z Prešovskej univerzity v Prešove,katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti.
Príjemnú atmosféru celého podujatia a ozvučnenie zabezpečovali členovia DHZ Kojatice.
Poďakovanie patrí všetkým,ktorí pomohli pri organizácii súťaže,vrátane rozhodcov.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2014   

Okresná pohárová súťaž mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Križovany - 05.07.2014.

Dňa 5.júla sa sa konala v obci Križovany okresná pohárová súťaž mužov a žien nad 35 a 30 rokov.Podujatie začalo posvätením sochy sv.Floriána a novej zastavy DHZ. Potom začalo výborne pripravené hasičské podujatie tých starších ročníkov,ktoré si stále vzájomným súperením pripomínajú roky mladosti v radách dobrovoľných hasičov.
Každé družstvo malo dva pokusy,časy merané elektrickou časomierou , do výsledku sa počítal lepší dosiahnutý čas.
Dosiahnuté výsledky 
Ženy 
: Hrabkov 24,19, Sedlice 27,61
Muži : Bertotovce 19,49, Hrabkov 19,67, Chmiňany 20,49, Župčany 21,52, Križovany 21,66, Hendrichovce 22,20, Ondrašovce 22,96, Sedlice 24,08, Chminianska Nová Ves 28,12, Bretejovce NP.Ceny pre víťazov obidvoch kategorii venovala firma PRO SAFETY.SK,s.r.o., Tarasa Ševčenka 2/A Prešov

Najstaršie hasičské družstvo muži Hrabkov 387 rokov
Najťažšie družstvo muži Hrabkov 765 kg
Najťažší súťažiaci Jaroslav Kotulič zo Sedlíc 140 kg
Najľahší súťažiaci Alžbeta Lucová z Chminianskej Novej vsi 48 kg
Najstaršia žena Pavlína Ivanová zo Sedlíc
Najstaší muž Jozef Štofko z Chmiňan 83 rokov.
Ceny pre ostatných,hodnotených v kategoriách "NAJ" venoval starosta obce Križovany Cyril Harničár,ktorému dodatočne blahoželáme k meninám a narodeninám a zároveň ďakujeme za vytvorenie pekného súťažného prostredia.
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krizovany_2014

Obvodové kolo Svinia - 01.06.2014

Dňa 1.6.2014 sa v obci Svinia konalo obvodové kolo športovej súťaže pre okrsky Fričovce,Chminianska Nová Ves a Víťaz. Časy merané ručne. 
Dosiahnuté umiestnenie :
Okrsok Fričovce .
Ženy Fričovce : 136,50, mimo súťaž Svinia PÚ 44,93
Muži : Hendrichovce 99,31,Bertotovce I 100,88, Bertotovce II 107,42, Lipovce 107,72, Široké 112,58, Šindliar NP+81,35, Štefanovce NP+84,14

Okrsok Chminianska Nová Ves 
Ženy : Chminianska Nová Ves 112,77,
Muži : Hermanovce 95,92, Chminianska Nová Ves I 108,15, Lažany 115,00, Svinia 118,73, Ondrašovce 118,93, Chminianska Nová Ves II NP+88,42, Kojatice NP+101,15

Okrsok Víťaz :
Ženy : Hrabkov 137,76, 
Muži :Chmiňany 102,63, Ovčie 114,92, Križovany 117,02, Víťaz NP+86,42, Hrabkov NP+93,04

Mimo súťaž ženy Terňa 102,91, muži Terňa 99,30

Obci a DHZ Svinia bol odovzdaný Ďakovný list OV DPO za zodpovedný prístup k príprave a vykonaniu obvodového kola športovej súťaže.
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Svinia_20 14

10.ročník halovej súťaže - 11.10.2013

Dňa 11.októbra 2013 sa v telocvični Spojenej školy Ľ.Podjavorinskej v Prešove konal už 10.ročník halovej súťaže KMH – O putovný pohár primátora mesta Prešov. Podujatie má medzi mládežou už tradíciu a postupne sa stáva obľúbenou akciou pre vyplnenie času mládeže. V tomto jubilejnom ročníku sme do súťaže miesto 10-členných kolektívou pripravili podmienky pre 5-členné súťažné družstvá,ktoré súťažili v štafete na 5x35 m, štafete dvojíc a uzlovej štafete. Výsledkom bol súčet časov dosiahnutých v jednotlivých štafetách,znížený o výhodové body za vek.
Predseda OV DPO Ing. Marek Angelovič, privítal hostí – zástupcov mestského úradu,OR HaZZ Prešov,členov Predsedníctva OV,riaditeľa OV a jeho zástupkyne z Bardejova, vedúcich krúžkov mladých hasičov,rozhodov, funkcionárov,ktorí stáli pri zrode súťaže a všetkých súťažiacich. 
Po privítaní prítomných zástupca primátora JUDr. René Pucher podujatie tvoril,vyjadril presvedčenie že v súťaži budeme pokračovať aj v ďalších rokoch a tým vychovávať mladú generáciu.
Súťažilo sa v kategórii chlapci a dievčatá. Zúčastnilo sa 46 5-členných družstiev. 
Dosiahnuté umiestnenie :
Dievčatá : Široké I 102,56, Chminianská Nová Ves 105,89, Vikartovce II PP 112,45, Šuňava PP 115,18, Bystré I VV 116,52, Slovenská Ves KK 121,17, Chminianska Nová Ves II 123,91, Sedlice I 130,79, Široké II 133,37, Bystré II 136,42, Podolinec SL138,52, Vikartovce I PP 142,75, Hrabkov II 143,20, Hrabkov I 143,69, Sedlice II 148,14, Krompachy SN 151,25, Demjata I 163,20, Lipníky 167,80, Demjata II 172,88, Lemešany 190,14, Kojatice II 226,18, Kojatice I 241,43, 
Chlapci : Chminianska Nová Ves I 105,61, Šuňava I PP 110,05, Podolivec SL 115,51, Slovenská Ves SL 116,41, Šuňava II 118,09, Široké I 119,06, Široké II 121,74, Šuňava III 124,74, Víťaz I 125,41, Sedlice I 126,16, Ľubovec 130,01, Forbasy SL 133,45, Bystré VV 138,18, Víťaz II 141,41, Sedlice II 141,74, Kľušov BJ 143,03, Hrabkov I 150,25, Fulianka 157,01, Lipníky 160,25, Chminianska Nová Ves II 168,34, Turňa n. Bodvou I 177,92, Kojatice II 195,28, Turňa n. Bodvou II 228,04, Kojatice I 239,02

Najmladšia hasička Soňa Hadbavná Hrabkov
Najmladší hasič Jakub Pavľuk Víťaz 
Ceny za OR HaZZ najmladším odovzdal Ing.Jiří Velička a Mgr. Milena Glosíková

Vyhodnotené boli aj najslušnejšie družstvá - dievčatá z Demjaty a chlapci z Hrabkova.Ceny týmto venoval a odovzdal predseda OV DPO Ing.Marek Angelovič.

Cena najlepšieho vedúceho KMH bola udelená Mgr.Juliusovi Pošivákovi z Chminianskej Novej Vsi.

Pamätné predmety boli odovzdané funkcionárom,ktorí stáli pri zrode pohárovej súťaže : Štefan Mikolaj,Peter Cápay,Pavol Fiľakovský, Ing.Jiří Velička a ďalší.

Putovný pohár primátora mesta získali dievčatá zo Širokého a chlapci z Chminianskej Novej Vsi.

Veľké poďakovanie patrí riaditeľke OV DPO Prešov p.Márii Humeňanskej a ďalším funkcionárom za veľké úsilie pri zorganizovaní tohto krásneho podujatia.

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Halova_sutaz_2013

POHÁROVÁ SÚŤAŽ HRABKOV 11.08.2013

Dva pukusy PÚ s vodou na sklápacie terče,čas meraný elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky 
ženy : Hrabkov 22,16, Chminianska Nová Ves 22,66, Svinia 44,10
muži : Bertotovce I 15,58, Bretejovce 17,25, Pušovce 17,32, Hendrichovce 17,34, Hrabkov 18,39, Chmiňany 18,59, Bertotovce II 18,70, Bzenov 19,04, Chminianska Nová Ves 21,09, Široké 25,79, Víťaz 31,36.

XXI.ročník Šarišského pohára – Raslavice 28.7.2013

Výsledky 21.ročníka Šarišského pohára,ktorý sa konal 28.júla 2013 v obci Raslavice,okres Bardejov.
Dorastenky : Chminianska Nová Ves PO 22,82, Hrabovec BJ 24,95
Ženy : Terňa PO 19,30, Lúčka SB 22,13, Sveržov BJ 22,33, Raslavice BJ d. 27,03,
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 23,60, Miľpoš SB 31,44,
Dorastenci : Hermanovce PO 16,95, Lúčka SB 17,73, Raslavice BJ-d. 18,53, Olšavce BJ 20,69, Giraltovce SK 23,18,
Muži : Sveržov BJ 15,30, Nižné Ružbachy SL 15,72, Uzovské Pekľany SB 16,01, Terňa PO 16,46, Červenica SB 17,37, Nová Ľubovňa SL 18,56, Svidník SK 18,67, Nemcovce BJ 18,77, Raslavice BJ-d. 20,69, Kendice PO NP,
Muži nad 35 rokov : Rožkovany BJ 19,11, Hrabovec BJ 20,22, Giraltovce SK 24,69, Hniezdne SL 24,75, Chminianska Nová Ves PO NP
OR HaZZ : Stará Ľubovňa SL 20,37, Bardejov BJ 20,87, Prešov PO 21,59, Svidník SK 50,91,
Mladí hasiči : Chminianska Nová Ves PO 174,27, Lúčka SB 185,67, Becherov 188,26, Podolinec SL 189,70, Lúčka SK 202,45, Raslavice BJ-d. 202,54, 

Hodnotenie okresov : Sabinov 26, Prešov a Bardejov 22, Stará Ľubovňa 16, Svidník 8 bodov.

Okresná súťaž mužov nad 35 a žien nad 30 rokov Kokošovce 7.7.2013

Výsledková listina : 
Ženy : Hrabkov 25,82, Fričovce 27,19, Sedlice 28,54
Muži : Chminianska Nová Ves 19,32, Hrabkov 19,62, Sedlice 22,81, Ondrašovce 23,48, Kokošovce 25,39, Drienov 27,43, Kapušany 35,40, Župčany 36,24.

Obvodové kolo Víťaz 9.6.2013

Hodnotenie je súčtom času štafety na 8x50 m cik-cak a jedného pokusu PÚ s vodou na sklápacie terče.Čas meraný ručne

Okrsok Chminianska Nová Ves
Ženy :Chminianska Nová Ves 126,02
Muži : Hermanovce 93,16, Kojatice 119,87, Ondrašovce 145,00, Svinia NP+89,50, Chminianska Nová Ves NP+96,73

Okrsok Ovčie 
Ženy : Hrabkov 144,77, 
Muži : Hrabkov 111,83, Chmiňany 117,21, Víťaz 138,49

Okrsok Fričovce 
Ženy Lipovce 145,00 Fričovce NP+ 101,91
Muži : Bertotovce 95,07, Hendrichovce 99,82, Šindliar 107,78, Lipovce 110,38, Široké 119,08, Fričovce NP+91,39

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Obv.kolo_Vitaz_201 3

Okresné kolo hry Plameň - Hrabkov 2013

Dňa 24.mája 2013 sa v obci Hrabkov konalo okresné kolo hry Plameň. Deťom počasie neprialo a za chladu ukázali svoje znalosti v požiarnom útoku CTIF a štafete na 400 m.
Dosiahnuté výsledky sú súčtom času PÚ CTIF, štafety na 400 m a výhodových bodov za vek.
Kategória chlapci: Chminianska Nová Ves 111,10, Široké 126,52, Sedlice 131,90, Hrabkov II 1369,98,Ľubovec 141,01, Hrabkov I 143,25, Bajerov 150,70, Víťaz 153,81, Kojatice 181,32, Lipníky 194,60

Kategória dievčatá : Široké 113,68, Sedlice 128,79, Kojatice 151,34, Chminianska Nová Ves 151,92,Hrabkov 159,43, Bajerov 160,23, Demjata 179,26

Foto nafotil a spracoval Peter Cápay
http://dpopresov.rajce.idnes.cz/OK_Plamen_Hrabkov_ 2013

XX.ročník Šarišského pohára – Chminianska Nová Ves 29.7.2012

Za krásneho slnečného počasia sa v obci Chminianska Nová Ves zišli tí najlepší zástupcovia hasičských družstiev okresov Bardejov, Prešov,Sabinov, Svidník a Stará Ľubovňa, aby si zmerali sily a ukázali svoje hasičské umenie na jubilejnom XX.ročníku Šariského pohára. Súťažilo sa v kategóriách : KMH, dorastenky,dorastenci,muži,ženy,muži nad 35 a ženy nad 30 rokov a hasiči OR HaZZ. Každé družstvo malo dva pokusy PU s vodou na sklápacie terče podľa pravidiel požiarneho športu a KMH predviedli štafetu 9x35m a štafetu požiarných dvojíc.
Dosiahnuté výsledky : 
KMH : Lúčka SB 179,05, Jarabina SL 192,97, Becherov BJ 193,71, Chminianska Nová Ves PO 194,62, Hrabkov PO 197,04, Dukovce SK 210
Dorastenky : Sveržov BJ 21,97, Vyšný Mirošov 26,90, Chminianska Nová Ves 27,45, Hubošovce SB 30,96
Ženy : Terňa PO 17,47, Vyšná Voľa BJ 24,24, Lúčka SB 25,63, Kolačkov SL 31,69,
Ženy nad 30 rokov : Hrabkov PO 22,72, Miľpoš SB 38,26,
Dorastenci : Červenica SB 17,17, Zlaté BJ 19,03, Giraltovce SK 23,32, Chminianska Nová Ves PO 24,08, Bertotovce PO NP
Muži nad 35 rokov : Giraltovce SK 19,92, Hrabovec BJ 21,39,Chminianska Nová Ves PO 21,82, Hniezdne SL 39,53, Roškovany SB 43,89
Muži : Hermanovce PO 15,09, Sveržov BJ 15,39, Hankovce BJ 15,43, Terňa PO 15,43, Nižné Ružbachy SL 15,64, Uzovské Pekľany SB 15,97, Chminianska Nová Ves PO 18,28, Červenica SB 20,41, Šar. Štiavnik SK a Svidník SK NP
Hasiči OR HaZZ na 3x B : Prešov PO 19,89, Stará Ľubovňa SL 20,16, Bardejov BJ 21,54, Svidník SK 24,63.

Okresná pohárová súťaž DHZ mužov nad 35 a žien nad 30 rokov - Hrabkov 5.7.2012

Súťažilo sa v dvoch pokusoch PÚ s vodou na sklápacie terče,čas meraný elektrickou časomierou.
Dosiahnuté výsledky :
Ženy : Hrabkov 21,44,Fričovce 29,66, Sedlice 32,18
Muži : Chminianska Nová Ves 19,07, Bertotovce 19,21, Hrabkov 20,57, Hendrichovce 20,64, Sedlice 21,84, Chmiňany 22,36, Župčany 26,28, Široké 31,56, Kapušany 42,68, Šindliar 63,12
Zúčastnili sa aj dve družstvá hasičov z Poľska so svojou vlastnou technikou,ktoré dosiadli čas 54,21 a 63,51.
Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Hrabkov_ 2012

Obvodové kolo športovej súťaže - Fričovce 03.06.2012

Dňa 3.6.2012 vo Fričovciach prebehlo obvodové kolo súťaže pre okrsky Fričovce,Ovčie a Chminianska N.Ves. Súťažilo sa v štafete 8x50 m cik-cak a 1 pokuse PU s vodou na sklápacie terče. Výsledný čas je súčtom času obidvoch pokusov
Umiestnenie 
okrskok Fričovce
ženy : Fričovce NP+112,69
muži : Lipovce 101,68, Šindliar 108,20, Fričovce I 113,08, Široké 115,00, Štefanovce 115,84, Fričovce II 122,63, Hendrichovce NP+77,55, Bertotovce I NP+ 83,79, Bertotovce II D

Okrsok Ovčie :
muži : Hrabkov 106,72, Chmiňany 119,70, Víťaz 125,61, Chminianske Jakubovany 177,57

Okrsok Chminianska N.Ves :
ženy : Chminianska N.Ves 124,08
muži : Hermanovce 101,80, Chminianska N.Ves I 102,69, Chminianska N.Ves II 107,62, Svinia 116,68, Lažany 126,35, Kojatice NP+94,64

Odovzdanie Hasičského vozidla

Dňa 16.5.2010 bol DHZ odovzdaná novej cisternovej automobilovej striekačky kategórie N2 – Iveco Daily s
nadstavbou Iveco Magirus TSF-W. 

Družstvo žien nad 30 rokov - RAKETY

Pohárová súťaž Krížovany

30.augusta sa v obci Križovany konala pohárová súťaž s PPS 8 O pohár riaditeľa OV DPO . Pre hasičské družstvá boli pripravené dve disciplíny- požiarny útok z potoka a požiarny útok z nádrže na vodu. Každé družstvo malo na ka?dej základni jeden pokus a výsledný čas je súčtom časov obidvoch pokusov. 
Pohár na túto súťaž, branú ako prvý ročník súťaže O pohár riaditeľa OV DPO Prešov zakúpil Štefan Mikolaj ,ceny pre hasičské družstvá zakúpil starosta obce Krížovany Cyril Harničár. 
Súťaž bola veľmi náročná a dokonale preverila súťažiacich aj samotnú techniku. Časy merané ručne. 
Dosiahnuté umiestnenie: 
Ženy : Chminianska Nová Ves 125,26, Hrabkov NP+29,92, Kendice NP+40,92, Kapušany NP+54,13, 
Muži . Široké I 77,56, Chminianska Nová Ves I 79,51, Chminianska Nová Ves II 86,20, Kapušany I 89,17, Lipovce II 89,29, Štefanovce 92,16, Abranovce 95,82, Široké II 96,05, Kendice 116,13, Lipovce I 121,41, Kokošovce 136,46, Gregorovce 49,01+NP, Kapušany II NP+31,04, Hrabkov, Ondrašovce a Krížovany mali obidva pokusy neplatné 
Veľká vďaka za úspešný priebeh tohto náročného podujatia patrí v prvom rade starostovi obce Cyrilovi Harničárovi a všetkým hasičom a obyvateľom obce ,ktorí sa podieľali na príprave sa samotnom zabezpečení súťaže. Podmienky boli skutočne náročné a spestrujú spôsob súťaženia medzi DHZ. Takéto akcie vedú dobrovoľných hasičov aj k zachovaniu techniky, ktorá má často viac ako 50 rokov. 
Ešte raz vďaka a tešíme sa na ďalší ročník, ktorý sa bude konať v roku 2010 v Gregorovciach. 

Foto: http://dpopresov.rajce.idnes.cz/Krizovan y_2009/