Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.hrabkov.sk spravuje Obec Hrabkov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Hrabkov

Adresa:
Obecný úrad Hrabkov 
Hrabkov 81
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 00327093

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 706
Rozloha: 1670 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1330

Všeobecné informácie: hrabkov@hrabkov.sk
Podateľňa: podatelna@hrabkov.sk
Starosta: starosta@hrabkov.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hrabkov.sk

Sekretariát:
Tel.:
 +421 51 795 61 90

E-mailsekretariat@hrabkov.sk

 

Kompetencie:
Obec Hrabkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad je súčasťou Spoločného obecného úradu. Sídlo je Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk