Zmenšiť textZväčšiť text

VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou Hrabkov 159

 19.03.2016

Schválené VZN č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole  s materskou školou    Hrabkov 159 nájdete na stránke /Úradná tabuľa/.


Zoznam aktualít: