Zmenšiť textZväčšiť text

Situačný návrh umiestnenia novostavby Kultúrneho domu

 14.02.2020

UZN č. 05/2020 - Obecné zastupiteľstvo obce Hrabkov navrhuje zverejniť na webovej stránke obce nezáväzný návrh situácie prípadného umiestnenia stavby na p. č. KN – C 490, ktorá sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ.

 V návrhu novostavby sa uvažuje s vytvorením nasledujúcich priestorov:

  • sála s kapacitou 160 miest na sedenie,
  • javisko,
  • šatňa na prezlečenie vystupujúcich,
  • kuchyňa - výdajňa s príslušným zázemím (skladové priestory),
  • ekonomat,
  • miestnosť pre - bufet
  • toalety pre ženy a mužov,
  • šatňa pre verejnosť

Pripomienky a návrhy k navrhovanej lokalite alebo k návrhu aké priestory by sa mohli nachádzať v novostavbe môžu občania zasielať v písomnej forme na Ocú do 29.2.2020.

Návrh situácia umiestnenia nájdete na stránke / Úradná tabuľa / Oznamy.Zoznam aktualít: