Zmenšiť textZväčšiť text

Schválený Návrh Dodatku č. 1-2019 k VZN č. 5-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 29.11.2019

Schvalený Návrh Dodatku č. 1-2019 k VZN č. 5-2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete na stránke / Úradná tabuľa /.

Zoznam aktualít: