Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou

 25.10.2016

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou na líniovú inžiniersku stavbu: ,, Obec Hrabkov - IBV Sosničky " nájdete na stránke / Úradná tabuľa /. 


Zoznam aktualít: