Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

 01.12.2016

Oznámenie

rozhodnutia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho noviel verejnou vyhláškou - stavebného povolenia na stavbu : „Obec Hrabkov – IBV Sosničky“ nájdete na stránke /Úradná tabuľa/.


Zoznam aktualít: