Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM - ÚPSVaR Prešov

 10.03.2020

Vážený pán primátor,

Vážená pani starostka,

Vážený pán starosta,

z poverenia p. riaditeľky ÚPSVaR Prešov, PhDr. Aleny Krištofíkovej, Vám v prílohe e-mailu zasielame informácie týkajúce sa úpravy pracovného režimu úradov práce v rámci realizácie opatrení na predchádzanie šírenia coronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.  

V prípade akejkoľvek zmeny súvisiacej s krízovou situáciou, Vás budeme priebežne informovať e-mailom, telefonicky  resp. poštou.

Zároveň Vás prosíme o informovanie občanov s nasledovným textom:

Vážení klienti,

v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s cieľom predísť šíreniu coronavírusu  spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Vás žiadame o dôkladné zváženie osobnej návštevy  úradu len v nevyhnutnom rozsahu.

          Na komunikáciu Vám odporúčame predovšetkým využitie e-mailovej komunikácie prostredníctvom stránky www.po@upsvr.gov.sk, alebo telefonicky na
tel. č. 051 2440 999. Bližšie informácie, ako aj telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.upsvr.@gov.sk/po.

Za pochopenie ďakujeme.


Zoznam aktualít: