Odovzdanie hasičského vozidla TATRA CAS 148 ministrom vnútra S


1 2 3 4 5