Výstavba cesty a oprava schodov na cintoríne


1 2 3 4 5