Zmenšiť textZväčšiť text

Dodatok č. 1/2021 ktorým sa mení VZN Obce Hrabkov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 14.12.2021

Schválený Dodatok č. 1/2021 ktorým sa mení VZN Obce Hrabkov č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete na stránke Úradnej tabuli v oznamoch  a na Obecnej tabuli obce Hrabkov.

Zoznam aktualít: