Zmenšiť textZväčšiť text

CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

 17.03.2020

CHRÁŇ SA PRED KORONAVÍRUSOM

  • Umývajte si ruky mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu. Dbajte na čistotu a dezinfekciu vašich obydlí.

 

  • Zakrývajte si nos a ústa, ked' kašlete a kýchate vreckovkou, alebo ohnutým lakt'om.

  • Vyhýbajte sa blízkemu kbntaktu s l'ud'mi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky.

  • Používajte ochranné rúška.

  • Vyhýbajte sa stretnutiam s väčším počtom l'udí. Nákupy nevykonávajte hromadne.

  • Vyhýbajte sa akémukoľvek cestovaniu do zahraničia a prijímaniu návštev zo zahraničia.

  • V prípade náhlych zdravotných t'ažkostí kontaktujte linku 112.

​         Bližšie informácie nájdete na www.minv.sk a www.uvzsr.sk


Zoznam aktualít: