Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 252)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o dielo §536 Zmluva o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3 600 €
Dodatok k zmluve Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
0044/Nadácia VSE/2023 Poskytnutie FP Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2 000 €
Licenčná zmluva Licenčná zmluva Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Danka Tkáčová DM - sERVIS
250 €
0965/VSD/2023 Výpožička podperných bodov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
12/2023 Zmluva o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
KŽP-P04-SC431-2017-19/K535 Zmena štatutára obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
0849/VSD/2023 Výpožička podperných bodov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
5190062209 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
10 €
1423324 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedok Dobrovoľnej požiarnej ochrany Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Zmluva o audítorskej činnosti Audítorské služby Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
1 020 €
00327093 ÚPaP Zmluvných strána pri doplnkovom dôchodkovom poistení Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: NN Tatry - Sympatia, d.d.s.,a.s.
0 €
RA-SNCA/20198618 Vyhotovovanie a overovanie kvalifikovaných cwertifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
Dodatok k DIZ Dodatok k DIZ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
170/2022 Poskytnutie dotácie Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
Dodatok č.5 Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Natur - Pack, a.s.
0 €
2016/01 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
11/2023 Mandátna zmluva Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: SQM s.r.o.
5 220 €
Príloha č.4 Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
Zmluva o dielo Vypracovanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na obnovu verejných budov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk