Zmenšiť textZväčšiť text

Žiadosť o súčinnosť - Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

 18.12.2019

                                                                                         OcÚ a MsÚ

                                                                                         okresov Prešov a Sabinov

Váš list                         Naša značka           Vybavuje                             Prešov

       /                        19/2019/00            Dr.Kvokačka                           17.12.2019

Vec: Žiadosť o súčinnosť.

        V nadväznosti  na vývoj nákazovej situácie  v  africkom more ošípaných  na Slovensku i v okolitých krajinách, relevantnú legislatívu týkajúcu sa registrácie chovov ako aj odporúčania EU VET expertov ( experti EÚ, ktorí hodnotili postup ŠVPS SR, RVPS, poľovníkov, farmárov, verejnej správy atď. po potvrdení AMO na Slovensku)  informujeme nasledovne:

  • Na základe vývoja situácie v Poľsku bude aj okres Sabinov zaradený do tzv.: „Nárazníkovej zóny“ so zvýšeným cieleným monitoringom afrického moru ošípaných.
  • Chovatelia ošípaných, ktorí neboli registrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat neboli pri zdolávaní ohnísk odškodnení.

       Identifikácia a registrácia chovov ošípaných všetkých chovov ošípaných  vrátane  záhumienkových chovov je jedným z kľúčových elementov pokiaľ ide o prevenciu, monitorovanie a zdolávanie afrického moru ošípaných.

       Povinnosť registrácie je pre všetkých chovateľov  ošípaných – teda aj u záhumienkových chovov - pokiaľ si občania chovajú čo i len 1 ošípanú. Postup registrácie chovov je uvedený aj na stránke ŠVPS SR

https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

Informačné letáky o povinnosti registrácie sú dostupné na webovskej stránke- https://www.svps.sk/dokumenty/zvierata/Postup_RCH.pdf

       Preto Vás prosíme o opätovnú distribúciu / zverejnenie letákov ( pokiaľ tak nie je urobené) ako nástroja na zvyšovanie povedomia verejnosti a to vhodnou formou, aby (opätovne) táto informácia o povinnosti registrácie sa  dostala k adresátom. 

       Nakoľko je predvianočné obdobie  predpokladáme  zvýšený počet domácich zabíjačiek a následný reálny pokles počtu  ošípaných chovaných v záhumienkových chovoch. Preto Vás na základe požiadavky Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR žiadame o súčinnosť pri aktualizovaní počtov ošípaných u chovateľov ku dňu 1.1.2020 vo Vašej obci /meste. a zaslanie údajov/zoznamu chovateľov ošípaných na mailovú adresu Riaditel.PO@svps.sk do 15.1.2019.

    S pozdravom

                                                                                            MVDr. Vladimír Gašpar          

                                                                                               Riaditeľ  RVPS  Prešov

List nájdete aj na / Úradnej tabuli /.

Zoznam aktualít: