Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 215)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok 2/2022 Dohoda na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
302.40 €
Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku č. 2013/1191 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Agrovit Branisko s.r.o.
571.34 €
XXXXXXX Otvorenie bežného účtu Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Zmluva o úvere č. 96/004/2Municipálny úver - Univerzál 2 Zmluva o účte MUU Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
96/004/22 Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, Obchodných podmienkach pre úvery právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, samosprávam Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
120 000 €
xxxxxxxxx Zmluva o poskytovaní služieb Externý projektový manažmentb Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: PROGRANT, s.r.o.
290 €
xxxxxxxxxx Vyhotovenie PD pre stavbu: Modernizácia objektu Kultúrneho domu v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
8 340 €
2020/3 Je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za vykonanie ktorého sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť ceu dohodnutú v tejto zmluve o dielo Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Vlastimil Kočiš-STAVEBNÉ PRÁCE
76 113.42 €
DZod-ZoD 01/2021-CS Hrabkov rekonštrukcia miestnej cesty na p.č. 805/31 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FAREL s.r.o.
66 352.30 €
8/2022MM Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa projekt stavby: Obec Hrabkov Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Hrabkov SO 01 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia Projektová dokume Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: EjproM Magda Martin
3 439.80 €
č.3220786 Je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
09052022/14 Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa špecifikované v článku III. tejto zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
5 850 €
coop Akceptácia poukážok na nákup tovaru v predajni 01-161 Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: COOP Jednota Prešov
5 €
xyx Poskytovanie komunikačných služieb ROZaNA poskytovateľom užívateľovi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MKhlas,s.r.o.
84 €
0000 Spolupráca partnera a obce pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine Odb.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
03.08.2020 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
00000000 Demontáž azbestovej krytiny Hrabkov 143 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Marek TKÁČ
12 €
69/2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hrabkov v roku 2022. Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
70/2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hrabkov v roku 2022 na činnosť. Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5 500 €
Príloha k zmluve č. 6/2018 Zmena cenníka s platnosťou od 1.1.2022 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
250 €
Generované portálom Uradne.sk