Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 193)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
21/37/012/197 Je aktivácia plnoletých členov domácnosti. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
21/37/010/24 Je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
č.: 07/2021/sro Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Marek Matej-PLYNOMA
34597.09 €
ZoD 01/2021-CS Hrabkov rekonštrukcia miestnej cesty na p.č. 805/31 Odb.:
Dod.: FAREL s.r.o.
66352.3 €
zo dňa 26.05.2021 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k.ú. Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Svätého Kríža, Krížovany
3006 €
č. 321 0902 Finančná dotácia pre DHZ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3000 €
Dodatok č. 1. k zmluve o výpožičke Nové znenie odseku 7 v čl.II Zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
C221/2021 Likvidácia nebezpečného odpadu Odb.: FECUPRAL,spol s r.o.
Dod.: Obec Hrabkov
xxxxx Zabezpečenie zdravotníckeho personálu v počte 3 osoby na testovanie COVID-19 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
70 €
160/b/2020 Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s činnosťou DHZ Hrabkov v r. 2021 Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1000 €
160/a/2020 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hrabkov na činnosť v r. 2021 Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5500 €
20/37/010/218 aplikácia $ l0 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
000 ŠÚ SR bezplatne prenecháva Obci koncové zariadenie a SIM karty Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
NFP č.KŽP-PO4-SC431-2017-19 K535 V článku 1 odsek 3 Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP ,,Všeobecne zmluvne podmienky" sa nahrádza znenie definície Merateľných ukazovateľov Projektu novým znením Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
0 €
00 vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby : ,, Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Hrabkov “. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
5580 €
1/10/2020 Zhotovenie Detského ihriska v obci Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Aldero s.r.o.
16395 €
20/37/010/29 Záväzok organizátor realizovať činnosti prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
20/37/012/191 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
98/2020 Predaj nehnuteľnosti KN-C 905/14 Odb.: Patrik Lipták
Dod.: Obec Hrabkov
3440 €
284/87/2020/ÚP Oprava článku Čl. I. Odb.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s
Dod.: Obec Hrabkov
0 €
Generované portálom Uradne.sk