Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 205)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č.3220786 Je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,00 Eur pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
09052022/14 Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo pre objednávateľa špecifikované v článku III. tejto zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Ing. Novotný Rudolf - DRUPROJEKT IPZ
5 850 €
coop Akceptácia poukážok na nákup tovaru v predajni 01-161 Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: COOP Jednota Prešov
5 €
xyx Poskytovanie komunikačných služieb ROZaNA poskytovateľom užívateľovi Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: MKhlas,s.r.o.
84 €
0000 Spolupráca partnera a obce pri riešení humanitárnej krízy spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine Odb.: ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
03.08.2020 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
00000000 Demontáž azbestovej krytiny Hrabkov 143 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Marek TKÁČ
12 €
69/2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hrabkov v roku 2022. Odb.: DHZ Hrabkov
Dod.: Obec Hrabkov
1 000 €
70/2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Hrabkov v roku 2022 na činnosť. Odb.: TJ SOKOL HRABKOV
Dod.: Obec Hrabkov
5 500 €
Príloha k zmluve č. 6/2018 Zmena cenníka s platnosťou od 1.1.2022 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: KRISTAV, s.r.o.
250 €
Dodatok 1/2022 Dohoda na zmene a doplnení následovných ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
21/37/012/197 Je aktivácia plnoletých členov domácnosti. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
21/37/010/24 Je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody. Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
0 €
č.: 07/2021/sro Rekonštrukcia plynovej kotolne v ZŠ s MŠ Hrabkov 159 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Marek Matej-PLYNOMA
34 597.09 €
ZoD 01/2021-CS Hrabkov rekonštrukcia miestnej cesty na p.č. 805/31 Odb.:
Dod.: FAREL s.r.o.
66 352.30 €
zo dňa 26.05.2021 Odplatný prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v k.ú. Hrabkov Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Povýšenia Svätého Kríža, Krížovany
3 006 €
č. 321 0902 Finančná dotácia pre DHZ Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Dodatok č. 1. k zmluve o výpožičke Nové znenie odseku 7 v čl.II Zmluvy Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
0 €
C221/2021 Likvidácia nebezpečného odpadu Odb.: FECUPRAL,spol s r.o.
Dod.: Obec Hrabkov
0 €
xxxxx Zabezpečenie zdravotníckeho personálu v počte 3 osoby na testovanie COVID-19 Odb.: Obec Hrabkov
Dod.: Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
70 €
Generované portálom Uradne.sk