Dodatok č. 2/2022 k VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 16.12.2022


1 2 ... 11