Návrh Dodatok č. 3-2022 k VZN č. 3-2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 23.11.2022

Návrh Dodatok č. 3-2022 k VZN č. 3-2012 o určení  výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia nájdeta aj na /Úradnej tabuli/.

1 2 ... 11