Návrh Dodatok č. 2-2022 k VZN č. 5-2016

 23.11.2022

Návrh Dodatok č. 2-2022 k VZN č. 5-2016 nájdete aj na / Úradnej tabuli /.

1 2 ... 11