Návrh Dodatok č. 1/2022 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 24.08.2022


1 2 ... 12