Termín úplnej uzávierky mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany na ceste II. triedy II/546

 02.08.2022

Dobrý deň všetkým,

dovoľte, aby sme Vás informovali, že termín úplnej uzávierky mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany na ceste II. triedy II/546 v k.ú. Margecany, okres Gelnica bude od 08.08.2022 pondelok od 7:00 ráno do 13.08.2022 sobota ráno do 7:00, bez prerušenia. Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta.

Zodpovedná osoba: Stella Jacková, mobil 0902 978 405, STRABAG, s.r.o.

Predpokladaný harmonogram prác:

08.08.2022 pondelok             – betonáž stredového kĺbu + nastrkávanie lán

09.08.2022 utorok                – nastrkávanie lán

10.08.2022 streda                  – nastrkávanie lán

11.08.2022 štvrtok                 – predpínanie

12.08.2022 piatok                  – predpínanie s predpokladom do večerných hodín

Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou

Čas trvania úplnej uzávierky a obchádzky : 08.08.2022 – 13.08.2022, bez prerušenia

Dĺžka obchádzky : cca 23 km

Popis a určenie obchádzky : Obchádzková trasa bude obojsmerná. Cestná premávka bude z cesty II/546 presmerovaná na obchádzkovú trasu ktorá povedie po ceste II/547 a III/3420 cez obec Kluknava do obce Víťaz. Následne bude vedená po ceste III/3423 do obce Hrabkov. Ďalej po ceste č. III/3465 a bude končiť v križovatke s cestou II/546. Na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na uvedenom komunikačnom systéme sú navrhnuté regulačné opatrenia v doprave.

Druh DZ: prenosné dopravné značenie v zmysle schváleného projektu na určenie DDZ

Súvisiace povolenia Vám predkladáme v prílohe.

S úctou,

Nikola Hajzuková

referent technicko-správneho oddelenia

Riaditeľstvo SC KSK – Ostrovského 1 - 045 01 Košice - (Slovakia) - E-mail: nikola.hajzukova@scksk.sk

Tel:  +421 917 626 268 , www.scksk.sk


1 2 ... 11