Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.05.2020 - Pozvánka

 05.05.2020

                                                                                                                    V Hrabkove 04.05.2020

P O Z V Á N K A

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v priestoroch obecného úradu v budove ZŠ s MŠ 06.05.2020 o 18:00 hod.

P r o g r a m  :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení č. 01 – 10/2020 zo dňa 07.02.2020
 3. Činnosť ZŠ s MŠ Hrabkov 159 počas vyhlásenia mimoriadnej situácie ÚVZ SR pri pandémií COVID - 19
 4. Prerokovanie žiadosti Zmluvy o zriadení vecného bremena podľa GP 22/2020 s Vvs, a.s. Košice na Stavbu: ,, Inžinierske siete pre IBV Sosničky, Hrabkov – SO 02 Vodovod rad A“
 5. Prerokovanie žiadosti o odpredaj pozemku pod ATS podľa GP. 23/2020 s Vvs, a.s. Košice na Stavbu: ,, Inžinierske siete pre IBV Sosničky, Hrabkov – SO 02 Vodovod rad A“
 6. Informácia o podanej žiadostí na vyčistenia potoka Krížovianka
 7. Informácia o podanej žiadostí o poskytnutie práva prechodu k obecným nehnuteľnostiam
 8. Prerokovanie pripomienok k návrhu situácie pre výstavbu Kultúrneho domu a prerokovanie zmeny parcely pre výstavbu.
 9. Prerokovanie plnenia rozpočtu obce k 30.04.2020
 10. Diskusia
 11. Záver

                                                                                                       

            Jaroslav Hovančák

                                                                                                   starosta obce1 2 3 4 5 6 7 8