Zmena a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 .

 17.03.2020

Zmenu a doplnenie opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 16.03.2020 nájdete na stránke /Úradná tabuľa/ v oznamoch.

1 2 ... 11