Opatrenie ZŠ s MŠ Hrabkov - koronavírus

 10.03.2020

Opatrenie ZŠ s MŠ Hrabkov ohľadom koronavírusu nájdete na stránke /Úradná tabuľa /.

1 2 ... 11