VZN č. 5 - 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 18.11.2016

VZN č. 5 - 2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete na stránke /Úradná tabuľa /. Schválené dňa 9.12.2016.


1 2 ... 11