Materská škola

Činnosť v zrekonštruovaných priestoroch od 2.9.2010

Adresa

Základná škola s Materskou školou
Hrabkov 159
082 33 Chminianska Nová Ves

051/7956134

Zástupca riaditeľa pre MŠ: p. Monika Joščáková
Učiteľka: p. Erika Aronová
Školník: p. Jozef Batik ( 50% úväzok )
Upratovačka: p. Slávka Schvartzová ( 30% úväzok )

Celodenná prevádzka od 7:00 - 16:30 hod. Počet prihlásených detí 20.

Niečo o našej MŠ

MŠ je jednotriedna, poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou. Od 2.septembra 2010 sme sa presťahovali do nových zrekonštruovaných priestorov. Výhodou sú nové priestory, vybavené  moderným nábytkom, didaktickými hračkami a pomôckami, ktoré vyhovujú potrebám detí predškolského veku.  MŠ je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Hrabkov, zriaďovateľom je obec Hrabkov. Navštevujú ju deti z obce Hrabkov a neďalekej obce Krížovany. Výchovný proces zabezpečujú kvalifikované pedagogické zamestnankyne. So svojou viacročnou praxou vštepujeme deťom základné hodnoty, rozvíjame ich osobnosť a učíme ich samostatnosti.

Naša práca je úzko spätá so životom v obci. Deti vystupujú na rôznych kultúrnych podujatiach, ktorých zmyslom je posilňovať citové vzťahy k rodine, kamarátom, obyvateľom obce a oboznámiť ich s našimi tradíciami. Ako vidiecka MŠ môžeme dieťaťu ponúknuť pobyt v zdravom životnom prostredí, uprostred krásnej prírody. Preto sa chceme do budúcnosti venovať environmentálnej výchove a náš školský vzdelávací program sme nazvali:

"So zvedavým slniečkom poznávame a objavujeme svet"

Spoločne objavujeme krásy prírody, učíme sa žiť v súlade s jej zákonitosťami a chrániť ju. Zmyslom našej práce je vytvorenie MŠ, do ktorej deti radi chodia, kde staršie deti pomáhajú mladším, kde učiteľky sú kamarátky detí, kde sa rešpektuje osobnosť, sloboda a dôstojnosť dieťaťa, kde sa dieťa rozvíja v láskyplnom a podnetnom prostredí.... Je milovaným zvedavým slniečkom

Žiadosť o prijatie do MŠ si nájdete na stánke / Tlačivá /.