Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018 | Krásy našej obce

Harmonogram vývozu odpadu na rok 2018 nájdete na stránke / Úradná tabuľa /.

V roku 2018 sa budú vyvážať z domácností iba kuka nadoby ktoré budú označené nálepkou od firmy Fúra, ktorá zabezpečuje vývoz v našej obci.

Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledujúce zberné nádoby:

 1 nádoba o objeme 110 l resp.: 120 l pre 1 - 6 osoby v rodinnom dome,

 2 nádoba o objeme 110 l resp.: 120 l pre 7 - 10 osôb v rodinnom dome,

 3 nádoby o objeme 110 l resp.: 120 l pre viac ako 11 osôb v rodinnom dome.

Podľa prijatého Všeobecného záväzného nariadenie Obce Hrabkov č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabkov. 

Účinnosť od: 01.07.2016.

VÝVOZ SKLA Z OBCE HRABKOV na rok 2018

11. 01. 2018
08. 03. 2018
24. 05. 2018
10. 07. 2018
17. 09. 2018
14. 11. 2018