Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.04.2019

 08.04.2019

                                                           

            P O Z V Á N K A                                               V Hrabkove 05.04.2019

na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadačke obecného úradu 11.04.2019 o 18:00 hod.

P r o g r a m  :

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení č. 16 – 32/2019 zo dňa 01.03.2019
 3. Schválenie zmluvy medzi obcou a Vvs, a.s. Košice o výstavbe vodovodu pre IBV Sosničky
 4. Informácia o výsledku verejného obstarávania na zhotoviteľa prístavby Hasičskej zbrojnice k budove Obecného úradu a o harmonograme výstavby
 5. Informácia o harmonograme plánu prác na projekte ,,Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Hrabkove“
 6. Informácia o pridelenej finančnej dotácie na rok 2019 na výstavbu kanalizácie
 7. Výstavba elektrickej prípojky k budove športového areálu obce 
 8. Informácia k vlastníckemu vzťahu na pozemok č.p. 905/18 v lokalite IBV Sosničky
 9. Prerokovanie žiadosti o kúpu pozemku na výstavbu rodinného domu od p. Anny      Hudákovej, Pod Lesíkom 457/14, 082 22 Š. Michaľany
 10. Informácie o činností ZŠ s MŠ Hrabkov 159
 11. Prerokovanie usporiadania kultúrnych podujatí pre občanov v roku 2019
 12. Diskusia
 13. Záver

                                                                                                                

            Jaroslav Hovančák v. r.

                                                                                                   starosta obce1 2 3 4 5 6