Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do MŠ

 03.04.2019

     Základná škola s materskou školou Hrabkov 159

         Hrabkov 159, 082 33 Chminianska Nová Ves

Tel. : 051 7956 161     email: admin@zshrabkov.edu.sk   www.zshrabkov.edupage.org   IČO: 37877089

 VEC:   Zápis detí do MŠ, Základná škola s materskou školou Hrabkov 159
                                                        pre školský rok 2019/2020

     

 Oznamujeme Vám, že termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok 2019/2020 je:

                                                                    od 2.mája do 10.mája 2019

Spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa ( nájdete ju na stránke školy  Oficiálne – Tlačivá pre rodičov )
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
 • prednostne sa prijímajú deti predškolského veku 5 - 6 ročné, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • v prípade, že ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou – predloženie rozhodnutia o dodatočnom odklade

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • písomná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od pediatra
 • na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov jeho veku
 • prednostne sa prijímajú deti predškolského veku, 5-6 ročné deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy
 • v  prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, neuprednostňujú sa deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť  v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,  ako  aj detí vo veku od troch rokov
 • v prípade, že ide o dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou, potrebné je  predložiť rozhodnutie  riaditeľa základnej školy o dodatočnom odklade
 • osvojené hygienické návyky a sebaobslužné zručnosti
 • viac o zápise na www.zshrabkov.edupage.org


                                                                                         PaedDr. Radoslav Ruščák, riaditeľ školy1 2 3 4 5 6 7 8