Obec Hrabkov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva - Pozvánka

 21.11.2018

V Hrabkove 21.11.2018

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona č. 369 / 1990 Zb. o obecnom zriadení, zvolávam verejné 1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Hrabkov v roku 2018, ktoré sa bude konať dňa 01.12.2018 o 16:30 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

P r o g r a m  :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie o výsledku voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva obce Hrabkov, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvoleného starostu a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
 4. Zloženie a podpísanie sľubu novozvoleného starostu obce
 5. Zloženie a podpísanie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva
 9. Oznámenie starostu obce o poverení poslanca zastupovaním starostu
 10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
 11. Návrh určenia platu starostu obce
 12. Delegovanie poslancov obce za členov do Rady školy pri ZŠ s MŠ Hrabkov 159
 13. Schválenie návrhu Plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na r. 2019
 14. Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenia ZŠ s MŠ Hrabkov 159 č. 4/2018
 15. Schválenie návrhu Rozpočtového opatrenie obce č. 4/2018
 16. Diskusia
 17. Záver


              Jaroslav Hovančák v.r.

                                                                                                                      starosta obce1 2 3 4 5