Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
112017 Dodanie skákadla a šmýkalky pre deti pri oslavách obce Jozef Varchol-DAVOS
430.00 €
20170499 Výroba a dodanie prezentačných suvenírov pre obec LIM PO,s.r.o.
2384.30 €
2017015 Oprava hasičskej striekačky František Potocký
370.00 €
20170096 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
061703819 Poplatok za internet 06/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
59.05 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 05/2017 Východoslovenská energetika a.s.
77.45 €
F170538 Tlačenie monografie obce Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO
1540.00 €
171065 Nákup materiálu pre opravu VO ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
85.91 €
121306 RVC školenie - poplatok RVC Košice
126.00 €
201708 Nákup reziva BaL spol.s r.o.
149.60 €
6309/17 Vývoz NO 05/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
6308/17 Vývoz KO 05/2017 FURA s.r.o.
481.30 €
7313701050 Poplatok za dodávku plynu 03/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
FV-2017-120-000067 Poplatok za internet pre TJ 06/2017 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
171063 Nákup svetiel pre verejné osvetlenie ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
268.38 €
201733 Vypracovanie energetického auditu pre budovu Ocú Ing. Juraj Platko
750.00 €
0606/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20170503 Zemné práce na úprave okolia športového areálu Ján Farkaš - JANTER
1047.60 €
170510 Zemné práce a dovoz kameniny -športový areál JANTER s.r.o.
752.62 €
201716 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
163.20 €
00159/2017 Vyhotovenie bezpečnostného projektu Richard Krajčík
100.00 €
4/2017 Oprava hasičskej Avie AUTOSLUŽBY Anton Marušák
345.00 €
20170085 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
04/2017 Dodávka a inštalácia meračov rýchlostí ELIMAR s.r.o.
6250.00 €
37002029/F Nákup materiálu na pódium PERI spol s r.o. debnenia a lešenia
694.20 €
11/2017 Nákup stavebného materiálu s dopravou Vyšňovský Stanislav - AGROS
615.20 €
051703067 Poplatok za internet 05/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2017003 Poplatok za doménu ,,www.festivaldivadiel.sk" UNIPROM s.r.o.
35.00 €
0014171383 / F Preplatok mobil, pevná linka Orange Slovensko, a.s.
4.04 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.92 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 04/2017 Východoslovenská energetika a.s.
86.40 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu 04/2017 Východoslovenská energetika a.s.
87.17 €
2250003016 / F Poplatok za elektrinu 02/2017 Východoslovenská energetika a.s.
702.00 €
12170199 Vyhotovenie žiadostí pre eurofondy Premier Consulting EU, s.r.o.
1195.20 €
1902017 Nákup kníh pre detí z MŠ Vítezslav FISCHER život a zdravie
45.50 €
1705886 Poplatok pre SLOVGRAM - verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
FV-2017-120-000054 Poplatok za internet pre TJ 05/2017 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
99917188 Správne poplatky na spoločný obecný úrad v meste Prešov Mesto Prešov
235.00 €
7238898348/F Poplatok za dodávku plynu 05/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
4968/17 Vývoz NO 04/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
4967/17 Vývoz KO 04/2017 FURA s.r.o.
484.19 €
4127/17 Poplatok za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu za I.Q 2017 FURA s.r.o.
12.00 €
20170069 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201704 Vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné Slovak Telekom, a.s.
36.00 €
17131 Nákup struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
201712 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
89.40 €
00327093/F Mimoriadny členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2017 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
706.00 €
2017/018 Grafické spracovanie - digitalizácia obecného erbu Vladimír Mucha - Muchotlač - foto
50.00 €
9127002359/F Poplatok za poistenie majetku od 23.04.-23.10.2017 UNIQA poisťovňa, a.s.
282.94 €
2122312201 Poplatok za dodávku vody od 17.01-18.04.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
147.77 €
2290134584/F Vrátenie preplatku za elektrinu 03/2017 Východoslovenská energetika a.s.
30.20 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu 03/2017 Východoslovenská energetika a.s.
128.99 €
041702306 Poplatok za internet 04/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
FV-2017-120-000053 Poplatok za internet pre TJ 04/2017 Presnet-wifi, s.r.o.
10.15 €
1704017 Nákup oceľových pásov Ferometal Prešov, s.r.o.
196.80 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
VF9/2017900085 Poplatok za odobratú energiu šatne TJ 01.01.-31.03.2017 PD Branisko v Širokom
66.66 €
2122287021/F Dobropis - za dodávku vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.12 €
3157/17 Vývoz NO 03/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
3156/17 Vývoz KO 03/2017 FURA s.r.o.
720.00 €
FV170023 Betónová zmes s dovozom František Straka - FESTRA
313.38 €
7213907334 /F Poplatok za dodávku plynu 04/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
00327093/F Členský poplatok za r. 2017- RZMAOP - Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
41.88 €
20170047 Vývoz VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201709 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
78.60 €
002/2017 Oprava vodovodného potrubia v budove Zš s Mš Peter Anský
120.00 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
031701551 Poplatok za internet 03/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 02/2017 Východoslovenská energetika a.s.
102.56 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
95.41 €
2290112990/F Vrátenie preplatku za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
63.54 €
2290134584 Opravná faktúra za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
8.29 €
1303/F RVC školenie - poplatok RVC Prešov
18.00 €
8800327093 Koncesionársky poplatok RTVS 2017 Rozhlas a televízia Slovenska
55.68 €
FAV170004 Zimná údržba miestných komunikácií FRANCAR,s.r.o
408.00 €
7131720036 Záloha-pripojovací poplatok VN Východoslovenská distribučná, a.s.
3052.08 €
7131720035 Záloha - pripojovací poplatok NN Východoslovenská distribučná, a.s.
3402.00 €
7131720037 Záloha na preloženie časti distribučnej sústavy, VN Východoslovenská distribučná, a.s.
17457.60 €
7213906205 Poplatok za dodávku plynu 03/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
1875/17 Vývoz NO 02/0217 FURA s.r.o.
31.20 €
1874/17 Vývoz KO 02/2017 FURA s.r.o.
482.20 €
2171105738 Poplatok za reprodukovanú hudbu - obecný rozhlas SOZA
20.40 €
172702216 Programové vybavenie agendy rok 2017 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
150.72 €
201705 Príspevok obce na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
82.20 €
6574516476 / F Havarijné poistenie Fabia Combi od 25.04. - 25.10.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
79.35 €
6819033051 Poistenie majetku od 15.03.2017 -15.03.2018 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
172002185 Inštalácia mzdovej agendy IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
021700793 Poplatok za internet 02/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383 / F Poplatok za pevnú linku,mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
10123011064/F Poskytovanie elektronických komunikačných služieb Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
150.00 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01/2017 Východoslovenská energetika a.s.
83.10 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 01/2017 Východoslovenská energetika a.s.
130.58 €
1402/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2017002 Oprava verejného osvetlenia ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
429.70 €
17002 Servisné práce na kamerovým systéme SYSTEM ALARM, s.r.o.
51.60 €
0902/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7258760892/F Poplatok za dodávku plynu 02/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny od 01.01.2017-28.02.2017 Východoslovenská energetika a.s.
787.00 €
112/17 Nákup vriec na KO FURA s.r.o.
39.60 €
579/17 Poplatok za vývoz NO 01/2017 FURA s.r.o.
31.20 €
578/17 Poplatok za vývoz KO 01/2017 FURA s.r.o.
482.30 €
0202/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20170015 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201701 Príspevok na stravu pre dôchodcov 01/2017 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
81.00 €
2017/F Poplatok za členstvo v RVC Prešov na r. 2017 RVC Prešov
70.50 €
6816752309/F PZP IVECO KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
130.05 €
172701453 Update programového vybavenia MZDY a HDÚ - v17.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
66.72 €
2121966163 Poplatok za dodávku vody od 13.10.2016 do 19.01.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
224.92 €
2017003 Zameranie a vyhotovenie GP č.02/2017 a č. 04/2017 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
450.00 €
7308621853/F Poplatok za dodávku plyn 01/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
438.00 €
VH/17/0009 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
011700011 Poplatok za internet 01/2017 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
17004 Nákup vodoinštalačného materiálu pre ZŠ TDV Tepelná technika, spol. s.r.o.
2.00 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
60.28 €
6817697110/F Poistenie majetku obce od 01.02.2017 - 01.08.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
2016054 Vytýčenie hraníc pozemkou Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
850.00 €
01/2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DPR - stavba ObecHrabkov IBV Sosničky EjproM Magda Martin
2456.86 €
170041 Poplatok doménu a webhosting www.hrabkov.sk r.2017 Webex media, s.r,o
55.90 €
003270093/F Poplatok za členské - ZMOS r.2017 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
116.49 €
18305/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
99917080 Správný poplatok za činnosť stavebného úradu Mesto Prešov
50.00 €
7442258076/F Vyúčtovacia faktúra plyn 01.01.2016 -31.12.2016 preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1447.75 €
2250003016 Finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2016 - 31.12.2016 Východoslovenská energetika a.s.
39.16 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
130.72 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
704.74 €
VF9/2016900370 Spotreba el. energie Šatne TJ od 01.10.2016 - 31.12.2016 PD Branisko v Širokom
85.37 €
161212 Práce strojmi na výstavbe miestnej komunikácií - IBV Sosničky a priechodu a priepustu na št.cestu JANTER s.r.o.
27991.84 €
17367/16 Vývoz NO 12/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
17366/16 Vývoz odpadu 12/2016 FURA s.r.o.
483.39 €
F2016387 Výmena čerpadlá na vykurovacom čerpadle v ZŠ Marek Matej-PLYNOMA
340.72 €
15642016/F Poplatok banke Prima banka Slovensko, a.s.
49.31 €
1160030 Nákup reflexné vesty pre detí v MŠ Monika Rusinová - VALOA
114.00 €
201637 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
71.40 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
0032709300/F Poplatok za internet 12/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
161201 Zemné práce a dovoz kameninovej drte na výstavbu miestnej komunikácie IBV Sosničky a oprava miestnej konunikácie od č.d.19 - č.d.284 JANTER s.r.o.
6660.16 €
7294004624 Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
111.84 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
1219.85 €
FV160042 Montáž a oprava verejného osvetlenia Dušan Stredňák
866.92 €
20161077 Novoročné pozdravy LIM PO,s.r.o.
32.50 €
162139/F Nákup svetlá pre verejné osvetlenie ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
92.66 €
1212/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
160051 Audit účtovnej uzávierky k 31.12.2015 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
6804525045/F Povinné zmluvné poistenie Fabia Combi, Has. Avia 30 , Tatra 148 CAS KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
289.48 €
15895/16 Vývoz NO 11/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
15894/16 Vývoz odpadu 11/2016 FURA s.r.o.
482.50 €
7243743235/F Poplatok za dodávku plynu 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
162103 Nákup svetla pre verejné osvetlenie ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
95.38 €
201633 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
82.80 €
18/2016 Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre sta. povolenie stavba: Obec Hrabkov IBV Sosničky EjproM Magda Martin
2354.51 €
2911/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2311/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
56.62 €
111607377 Poplatok za internet 11/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.10 - 31.10.2016 Východoslovenská energetika a.s.
572.35 €
2290134584/F Poplatok za elektrinu 01.10-31.10.2016 Východoslovenská energetika a.s.
105.91 €
20160247 Vývoz odpadu VOK FURA s.r.o.
240.00 €
161031 Práce na rozšírení plochy parkoviska pri cintoríne JANTER s.r.o.
4182.54 €
161030 Práce pri úprave okolia futbalového ihriska v športovom areály obce JANTER s.r.o.
8034.80 €
2786233868 Poplatok za kartu Sylink SKYLINK satelitní televize
49.80 €
FV-2016-120-000171 Poplatok za internet TJ Sokol 11/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
0911/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
250003016/F Poplatok za elektrinu 01.09 - 30.11.2016 Východoslovenská energetika a.s.
750.00 €
14587/16 Vývoz NO 10/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
14586/16 Vývoz odpadu 10/2016 FURA s.r.o.
484.89 €
0411 Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7308563103/F Poplatok za dodávku plynu 11/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
20160230 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
99916359 Správne poplatky za oblasť v stavebného úradu v Spoločnom obecnom úrade za 3. štvrťrok 2016 Mesto Prešov
275.00 €
201629 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
89.40 €
160943 Nákup svietidiel verejného osvetlenia 4 Ks ELEKTRO - LUMEN, s.r.o.
352.13 €
30102016 Dodávka lavičiek na cintorín ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o.
445.20 €
16354 Servisné práce na kamerovým systéme SYSTEM ALARM, s.r.o.
64.80 €
2016164 Licenčný poplatok programu kataster 2016 Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
2110/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
201618 Dodávka reziva BaL spol.s r.o.
31.35 €
FV160033 Oprava verejného osvetlenia Dušan Stredňák
235.60 €
13750/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
161015 Poplatok za školenie zamestnancov Perspekta s.r.o.
155.00 €
2121649794 Poplatok za dodávku vody od 19.07 - 12.10.2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
121.04 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku a mobil Orange Slovensko, a.s.
56.44 €
101606623 Poplatok za internet 10/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
FAV160060 Stavebné práce František Čarný
1132.20 €
VF9/2016900261 Poplatok za spotrebu elektriny šatne TJ Sokol od 01.07. - 30.09.2016 PD Branisko v Širokom
109.44 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.07 - 30.09.2019 Východoslovenská energetika a.s.
585.56 €
2250003016 Preplatok za spotrebovanú elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
72.68 €
12752/16 Vývoz NO 09/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
12751/16 Vývoz odpadu 09/2016 FURA s.r.o.
721.64 €
FV-2016-120-000154 Poplatok za internet pre TJ Sokol Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
7308543520 Poplatok za dodávku plynu 10/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV20160667 Nákup materiálu pre ZŠ KAMA PREŠOV s.r.o.
160.49 €
20160209 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201625 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
67.80 €
6574516476 Havarijné poistenie motorového vozidla PO980BZ od 25.10.2016 do 25.04.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
72.80 €
102016 Znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku Ing. Bibiana Mrázová
156.28 €
FV160212 Nákup betonových rúr Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
681.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
57.26 €
6816510609 Poistenie zodpovedností právnických a fyzických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6816820965 Poistenie majetku obce od 22.10.2016 do 22.04.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
FV1164396 Nákup vodoinštalačného materiálu MIRAD s.r.o.
556.80 €
616123 Vypracovanie NMS č.5 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2016045 Licenčný poplatok a aktualizácia hrobových miest ARIAN-SK
118.44 €
SPF16412605 Nákup - skriňa univerzálna 2 ks B2B Partner s.r.o.
602.40 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.08-31.08.2016 Východoslovenská energetika a.s.
559.57 €
091605871 Poplatok za internet 09/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
15/2016 Vypracovanie PD pre územné konanie pre stavbu- Obec Hrabkov IBV Sosničky EjproM Magda Martin
1228.42 €
003/2016 Inštalačné práce v kotolni ZŠ Peter Anský
60.00 €
FV160002 Stavebné práce - oprava sociálnych zariadení v šatniach športového areálu obce Igor Imrich
780.00 €
11426/26 Vývoz NO 08/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
11425/2016 Vývoz odpadu 08/2016 FURA s.r.o.
482.20 €
FV-2016-120-000138 Poplatok za internet TJ Sokol 09/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
7218741488 Poplatok za dodávku plynu 09/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
20160187 Vývoz odpadu VOK Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
1640682 Nákup hasičského vybavenia PROMETEUS-SL s.r.o
926.00 €
1200252 Poplatok za internet TJ Sokol Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
081605108 Poplatok za internet 08/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
105.97 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu 01.07-31.07.2016 Východoslovenská energetika a.s.
512.90 €
OFPO20160119 Nákup výzbrojného hasičského materiálu FLORIAN, s.r.o.
1074.00 €
36/2016 Nákup a dodanie tovaru - obrusy Tibor Farkaš - BELIVIE
220.00 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
1042.00 €
99916221 Poplatok spoločnému obecnému úradu za objednané služby na rok 2016 - za oblasť stavebný úrad - doprava Mesto Prešov
20.00 €
FV160161 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
983.37 €
20160166 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
10155/16 Vývoz NO 07/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
10154/16 Vývoz KO 07/2016 FURA s.r.o.
484.89 €
7278590735 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
8101606841 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ 11/2016 - 10/2017 Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
FV160021 Oprava VO Dušan Stredňák
160.99 €
2121339009 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
196.50 €
1200252 Poplatok za internet - TJ SOKOL 07/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 06/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 05/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1200252 / F Poplatok za internet - TJ SOKOL 04/2016 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
2742199989 / F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972543/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972543 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972535 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972535 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2741972519/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42741972519 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2662814443/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42662814443 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
2679895591/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu SKYLINK pre KTV č, 42679895591 SKYLINK satelitní televize
31.20 €
26/2016 Práce spojené so zhotovením el. prípojky, napojenie na el. inštaláciu ponorky EkoSem
500.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
56.59 €
9146/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu II. Q. 2016 FURA s.r.o.
14.40 €
071604357 Poplatok za internet 07/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
442.49 €
21/2016 Revízia bleskozvodu na objektoch TJ šatne, Ocú, KD, Dom nádeje EkoSem
640.00 €
VF9/2016900169 Poplatok za dodávku vody a elektrickej energie - Šatne TJ -Športový areál obce PD Branisko v Širokom
101.63 €
FV1163056 Nákup vodoinštaláčneho materiálu - Šatne športového areálu obce MIRAD s.r.o.
341.75 €
6817697110/F Poistenie majetku 01.08. - 01.02.2017 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
235/2016 Vypracovanie dokumentácie pracovnej zdravotnej služby - PZS R.D.TECH. Radoslav Dugas
220.00 €
234/2016 Dokumentácia ochrany pred požiarmi a školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
20160147 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
7298512431/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
8387/16 NO 06/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
8386/16 Vývoz KO 06/2016 FURA s.r.o.
482.60 €
201621 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
146.40 €
0107/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20160863 Kvalifikovaný systémový certifikát na HSM 4 roky Disig, a.s.
103.20 €
163128 Plastová nádoba na odpad čierna 20 ks MEVA-SK s.r.o. Rožňava
420.00 €
261528 Nákup tovaru - športové siete pre TJ SOKOL Firma KOSIK - siete s.r.o.
513.82 €
20160134 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
00327093/F Poplatok za mimoriadne členské RZMaO PREŠOV Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
100.00 €
061603624 Poplatok za internet 06/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
57.89 €
FV160009 Práce spojené s vŕtaním studne v športovom areály obce. JURLA VRT s.r.o.
1668.00 €
FV160117 Dodanie materiálu a doprava Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
81.00 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
342.96 €
131406/F Školenie RVC RVC Košice
122.00 €
F2016024 Preprava materiálu a nakládka Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
63.12 €
12/2016 Propagačné marketingové práce spojené s projektovými náležitosťami a poradenstvom pri projektových prípravách. Ing. Vlastimil Bartko
200.00 €
2472016 Nákup kníh pre detí MŠ Vítezslav FISCHER život a zdravie
39.00 €
16230 Nákup tovaru - silón do krovinorezu Ing. Monika Findrichová VIKTÓRIA HÁMOR
178.20 €
2016002 Poplatok za doménu ,, festivaldivadiel,sk" na obdobie 16.06.2016-15.06.2017 UNIPROM s.r.o.
30.00 €
6897/16 NO 05/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
6896/16 Vývoz KO 05/2016 FURA s.r.o.
483.49 €
7253603260 / F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV160004 Nákup prijímača - KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
115.00 €
201617 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
150.00 €
3105/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20160116 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
FV1162268 Nákup tovaru MIRAD s.r.o.
352.02 €
FM316073 Zhotovenie šatníkovej steny do hasičskej zbrojnice BELHOLZ, s.r.o.
432.00 €
051602900 Poplatok za internet 05/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7293103235 Poplatok za elektrinu Orange Slovensko, a.s.
336.24 €
20160417 Vývoz žumpy pri KD Ján Farkaš - JANTER
158.40 €
2016921 Čistenie kanálizácie v KD MARKOTHERM, s.r.o.
72.00 €
99916102 Poplatok spoločnému úradu za objednané služby na r. 2016 - 1. štvrťrok 2016 Mesto Prešov
220.00 €
00327093/F Úhrada členského príspevku RZMaO-Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
35.30 €
2250002016/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
1042.00 €
5529/16 NO 04/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
5528/16 Vývoz KO 04/2016 FURA s.r.o.
724.03 €
0605/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
201613 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
141.60 €
7238620220/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
2016013 Oprava GP č,3/2016 a vytýčenie pozemkov C KN p.č. 430/2,905/21 a 907 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
510.00 €
2016029 Zhotovenie priemyselnej podlahy- hasičská zbrojnica SFLOOR s.r.o.
739.20 €
2016/149 Tlač knihy - 10 ks monografia obce Hrabkov Adriana Lučanová-TLAČIAREŇ KUŠNÍR
198.00 €
FV160038 Dodávka betónovej zmesi vrátane dopravy a čerpanie betónovej zmesi - hasičská zbrojnica František Straka - FESTRA
997.56 €
2210057722 Poplato za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
185.50 €
041602161 Poplatok za internet 04/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
66.82 €
2290112990/F Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
365.64 €
4465/16 Poplatok za spracovanie hlásení o vzniku odpadu I. Q. 2016 FURA s.r.o.
14.40 €
VF9/2016900076 Poplatok za dodávku vody a elektrickej energie - Šatne TJ -Športový areál obce PD Branisko v Širokom
53.99 €
20160074 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
1204/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
4419008520 Poistenie majetku KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
137.50 €
3724/16 NO 03/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
3723/16 Vývoz KO 03/2016 FURA s.r.o.
480.90 €
16006146 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2016 - verejný rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
7278506399/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
FV20160320 Dodávka a montáž priemyselnej brány s elektrickým pohonom 2 ks KATMAR Slovakia, s.r.o.
4855.08 €
201609 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
139.80 €
0104/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
6574516476/F Havarijné poistenie Škoda Fabia combi od 25.04.-25.10.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
72.80 €
6816510609 Poistenie zodpovednosti fyzických a právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6816820965 Poistenie majetku od 22.04.2016-22.10.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
16203173 Inštalácia ekonomickej agendy IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
10.38 €
2303/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
031601442 Poplatok za internet 03/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1703/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0014171383/F Poplatok za mobil a pevnú linku Orange Slovensko, a.s.
60.91 €
7234167159 Preplatok za elektrinu od 01.01.-29.02.2016 Východoslovenská energetika a.s.
408.60 €
162703075 Programové vybavenie agendy Ocú pre r. 2016 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
20160036 Vývoz VOK - objemový odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2270/16 NO 02/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
2269/16 Vývoz KO 02/2016 FURA s.r.o.
481.70 €
20160261 Dodanie vlajky SR voľby LIM PO,s.r.o.
15.40 €
7253559234 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
1/2016 Poplatok za plošnú inzerciu v knižnej publikácií Ing. Vlastimil Bartko
100.00 €
201605 Príspevok na stravu pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
100.20 €
2161105498 Poplatok SOZA SOZA
20.40 €
0103/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
1650/16 Tlač a dodanie harmonogramov na r. 2016 vývoz KO FURA s.r.o.
60.00 €
1651/16 Dodanie vriec na KO FURA s.r.o.
39.60 €
2016077 Dodanie stravy - cattering pre 20 osôb ANDRE TOPIC s.r.o.
115.12 €
1012301064/F Administratívna úhrada za r. 2015 Úrad pre Reguláciu elektronických komunikácií Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
150.00 €
2502/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
0292016 Publikácia -účtovníctvo RVC Prešov
25.00 €
6/2015 Oprava Škoda Fabia po autohavárií DM autoservis Dávid Marušák
418.88 €
162002231 Programové vybavenie IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
18.30 €
021600732 Poplatok za internet 02/2016 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2325375082 Poplatok MI Start Orange Slovensko, a.s.
8.48 €
2325322496 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
11.78 €
2325281750 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.42 €
616052 Výroba a dodávka vysvetľovacej tabuľe MJM Group s. r. o.
74.00 €
616003 Príprava Následnej monitorovacej správy č.4 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2231.00 €
2016003 Vyhotovenie GP na p.č.93 a vytýčenie CKN p.č.805/31 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
380.00 €
0502/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
55.68 €
593/16 NO 01/2016 FURA s.r.o.
31.20 €
592/16 Vývoz KO 01/2016 FURA s.r.o.
439.90 €
7228568255/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
201601/F Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
121.80 €
162701466 Programové vybavenie MZDY, HDÚ - v16.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
66.72 €
2120706310/F Poplatok za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
193.36 €
5912000003 Dobropis Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
2016/F Členský príspevok - RVC NA ROK 2016 RVC Prešov
70.70 €
2016006 Dodávka teplé a studené jedlá-občerstvenie odovzdávanie Tatry 148 ANDRE TOPIC s.r.o.
365.65 €
VF9/2015900401 Poplatok za elektrinu - Šatne TJ PD Branisko v Širokom
83.03 €
2321077634 Poplatok za MI Start Orange Slovensko, a.s.
8.48 €
2321023949 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.72 €
2320982678 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
40.54 €
VH/16/0009 Ročný poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
7185254434 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
471.00 €
6817697110 Poistenie majetku obce od 01.02.2016-01.08.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
20160003 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
620/2015 Úhrada členského za r. 2016 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
115.17 €
17030/15 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu - IV.Q FURA s.r.o.
14.40 €
7280173353 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín - Preplatok za r. 2015 Východoslovenská energetika a.s.
483.68 €
7454017036 Poplatok za dodávku zemného plynu - Preplatok za r.2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
593.71 €
16211/15 NO 12/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
16210/15 Vývoz KO 12/2015 FURA s.r.o.
438.60 €
OPS/1547/2015 Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s.
44.63 €
201538 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
87.00 €
201537 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
129.00 €
2015117 Spracovanie návrh ,, Programu rozvoja obce Hrabkov 2015-20122 Strategia Regio, s.r.o.
800.00 €
121507513 Poplatok za internet 12/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
0014171383/F Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
73.85 €
1612/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
15061 Vykonanie auditu účtovnej závierky k 31.12.2014 Ing. Andraščík Vladimír
600.00 €
99915212 Poplatok za objednané služby za r. 2015 - Spoločný stavebný úrad Prešov Mesto Prešov
280.00 €
0912/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14886/15 NO 11/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
14885/15 Vývoz KO 11/2015 FURA s.r.o.
440.10 €
6804525045/F Zákonné havarijné poistenie - Škoda Fabia Combi, Tatra CAS 148 a Avia 30 na. r. 2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
289.48 €
72118553787 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
2015026 Vypracovanie bilancie skrývky humusového horizontu na parcelách CKN 905/22 a 905/24 v k.ú. Hrabkov Ing. Bibiana Mrázová
108.74 €
20151011 Výkon stavebného dozora na stavbe Kanalizácia obce Hrabkov za r. 2015 Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2052.64 €
20151012 Vypracovanie PD na vodovod pre MK Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
336.00 €
201534 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
121.00 €
201533 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
164.40 €
20150171 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2611/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
20150168 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
20150128 Dodanie autobatérií a štítku na Tatru CAS 148 BSP Truck servis a.s.
282.12 €
2312461767 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2312419075 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
FV-2015-120-000145 Poplatok za internet športový arál Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
111506807 Poplatok za internet 11/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
150241 Dodávka a montáž kamerového systému v obci SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
FVB150194 Nákup hnojivá na futbalové ihrisko PARKONA s.r.o.
139.50 €
7445611434 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
13650/15 Vývoz NO 10/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
13649/15 Vývoz KO 10/2015 FURA s.r.o.
657.30 €
2308197256 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2308156294 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
7105586032 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
42741972527 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42786233850 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42786233868 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
201530 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
134.00 €
201529 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
181.20 €
3100501050 /F Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
3100501045 /F Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
2810 /F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2120396845 Poplatok za dodávku vody KD, OCú,cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
130.48 €
9000212158 Vytýčenie plynovodu CKN 805/31 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
243.59 €
20150145 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
101506095 Poplatok za internet 10/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
11547/15 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
F15 314820 Príprava na STK a vykonanie STK a Emisnej kontroly PO CAR, s.r.o.
263.31 €
FV-2015-120-000125 Poplatok za internet TJ Sokol 10/2015 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
1310 /F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
152410 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
12430/15 NO 09/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
12429/15 Vývoz KO 09/2015 FURA s.r.o.
438.80 €
FV-2015-120-000105 Poplatok za internet pre TJ Sokol 09/2015 Presnet-wifi, s.r.o.
6.99 €
6574516476/F Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.2015-25.04.2016 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
84.94 €
6816820965/F Poistenie majetku obce od 22.10.2015-22.04.2016 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
6816510609/F Poistenie- zodpovednosť fyzických a právnických osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
15182 Výkony motorových vozidiel JANTER s.r.o.
753.60 €
15171 Preprava osôb Hasiči Hrabkov - Wojkowka PĽ JANTER s.r.o.
411.84 €
15181 Preprava osôb FSk Hrabkovčan - Wojkowka PĽ JANTER s.r.o.
265.44 €
2015150 Zemné práce strojmi Ján Farkaš - JANTER
898.20 €
7165157284 Poplatok za dodávku zemného plynu Orange Slovensko, a.s.
445.00 €
2303902557 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
53.70 €
2303944292 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2250003016 Náklady na dopravu Východoslovenská energetika a.s.
20.00 €
201526 Príspevok na stravu pre detí v hmotnej núdzi Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
118.00 €
201525 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
163.20 €
3009/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2250003016 Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 261209 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2250003016 Popôlatok za montáž zabezpečovacej značky OM261261 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2250003016/F Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 261228 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
2509/F ŠKOLENIE RVC RVC Prešov
18.00 €
2015039 Licenčný popôlatok a aktualizáciu hrobových miest ARIAN-SK
148.29 €
42743357156 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
091505415 Poplatok za internet 09/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20150120 Vývoz VVK Odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2015163 Ročný licenčný poplatok programu Kataster NET 2015 Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
2250003016/F Poplatok za montáž zabezpečovacej značky OM 214667 Východoslovenská energetika a.s.
8.10 €
15151 Preprava osôb JANTER s.r.o.
385.20 €
K15 3920 Oprava Fabie Combi PO CAR, s.r.o.
108.07 €
10559/15 NO 08/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
10558/15 Vývoz Odpadu 08/2015 FURA s.r.o.
440.30 €
441904636/F Poistenie majetku - Budova ZŠ s MŠ KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
320.41 €
09/09/2015 Stavebné práce na ZŠ s MŠ Jozef Hudák
170.00 €
55/2015 Vykonanie zmeny amperickej hodnota ističa a vykonanie revízie KD, Cintorín, RVO 1, RVO 2 EkoSem
943.60 €
FV-2015-120-000102 Poplatok za internet a zriadenie v Šatni TJ Presnet-wifi, s.r.o.
27.22 €
7303300755 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
0000527164 Poplatok za dodanie vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
169.78 €
2299709358 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2299667103 Poplatok za mobil 08/2015 Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
42741972535 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42742199989 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42741972519 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42741972543 Poplatok za dekodóvaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
08/2015 vymena potrubia ústredného kúrenia Ocú Peter Anský
120.00 €
2015100 Vyhotovenie priemyselnej podlahy so vsypom HZ SFLOOR s.r.o.
567.60 €
081504741 Poplatok za internet 08/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7435811882 Poplatok za dodávku elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
9263/15 NO 07/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
9262/15 Vývoz KO 07/2015 FURA s.r.o.
438.60 €
152707259 Programové vybavenie MZDY - v15.07 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
21.00 €
7248395006 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
07/08/2015 Stavebné práce na Ocú Jozef Hudák
800.00 €
42679895591 Poplatok za dokódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
42662814443 Poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
34.00 €
FV150186 Dodanie betónovej zmesi vrátane dopravy a čerpania František Straka - FESTRA
905.52 €
8101573846 Predplatné - účtovníctvo ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
75.00 €
20150097 Vývoz VVK - Odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2295481385 Poplatok za pevnú linku-telefón Orange Slovensko, a.s.
14.78 €
2295439113 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
47.42 €
2120080060 Poplatok za dodávku vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
20.44 €
30615 Nákup materiálu - rúry železné AUREX, s.r.o Prešov
86.40 €
071504055 Poplatok za internet 07/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
7146/15 Vypracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
171500005 Výroba a dodanie hasičskej zástavy ALERION s.r.o.
2895.01 €
225/2015 vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarni a školenie R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
541500051 Úhrada poukážky - Deň matiek COOP Jednota Prešov
58.00 €
7248373053 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
017/2015 Členský poplatok REGIÓN ZMOS-Prešov Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.90 €
16415 Poplatok za ubytovanie a strava / Pľ / Súkromná stredná odborná škola
148.00 €
F2015013 Strava - oslavy DHZ Wellbeing s.r.o.
600.00 €
7909/15 NO 06/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
7908 Vývoz KO 06/2015 FURA s.r.o.
438.70 €
OF150101 Reklamný baner pre DHZ Marek Dzurica - BelMar
110.62 €
201522 Príspevok na stravu pre deti v hmotnej núdzi Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
151.86 €
201521 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
195.30 €
20150474 Značenie budovy Ocú /erb, št. znak, tabuľa/ LIM PO,s.r.o.
116.00 €
20150069 Vývoz VVK -KO odpad Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2291261218 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2291219424 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
00036/2015 Vypracovanie Bezpečnostného projektu Richard Krajčík
120.00 €
061503379 Internet 06/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
171806/F Školenie RVC RVC Prešov
122.00 €
04615 Projekt pre územné a stavebné konanie- hasič Vladimír Kručay
45.00 €
54150041 Úhrada za poukážky - Deň matiek COOP Jednota Prešov
212.00 €
2015082 Práce spojené s výstavbou kanalizácie REMOPEL, s.r.o.
157894.74 €
40/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - TJ Šatne EkoSem
375.00 €
39/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - HZ,Ocú EkoSem
545.00 €
38/2015 Revízie el. inštalácie a el. zariadení - KD, Dom nádeje EkoSem
595.00 €
0406/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
6237/15 NO 05/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
6236/15 Vývoz KO 05/2015 FURA s.r.o.
660.29 €
7278302277 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
0206/F Školenie RVC RVC Prešov
10.00 €
201518 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
145.00 €
201517 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
191.10 €
4419005715/F Poistenie majetku obce od 22.04.2015-22.10.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
319.10 €
150007/F Nákup telekomunikačného mat. KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
194.52 €
2287058136 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.18 €
2287016821 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2015064 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
643.64 €
20150051 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2015003 Poplatok za doménu www.festivaldivadiel.sk UNIPROM s.r.o.
25.00 €
051502705 Poplatok za internet 05/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20152252 Nákup tovaru pre administratívu Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
44.20 €
MA/2015005 Nákup - struna do krovinorezu VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
178.20 €
7445493833 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
OFPO2014056 Nákup tovaru pre DHZ FLORIAN, s.r.o.
74.00 €
5013/15 NO 04/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
5012/15 Vývoz KO 04/2015 FURA s.r.o.
439.80 €
7268298454 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
20150044 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2282923430 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.42 €
2282879591 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
201514 Strava - HN detí Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
70.20 €
201513 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
141.40 €
151669 Nákup plastových nádob na odpad - 120 l MEVA-SK s.r.o. Rožňava
537.84 €
2119750714 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
133.62 €
041502256 Poplatok za internet 04/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2968/15 Spracovanie hlasení o vzniku odpadu - I.Q FURA s.r.o.
14.40 €
2786223850 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2786233868 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
150100005 Výroba insignii obce SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o.
640.00 €
1070903303 Poistenie PZ IVECO KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
130.05 €
3784/15 NO 03/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
3783/15 Vývoz KO 03/2015 FURA s.r.o.
440.99 €
6300140383 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
20150030 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
201510 Strava - HN detí Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
81.90 €
201509 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
154.00 €
3103 Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
1506273 Odmena výkonným umelcom - verejný rozhlas v r. 2015 SLOVGRAM
33.50 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.04.2015-25.10.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
84.94 €
2278896888 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.85 €
2278854556 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
FAV150008 za zimnú údržbu MK v obci Hrabkov František Čarný
624.00 €
280415 Úhrada vložného za delegáta 26. snemu ZMOS ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
50.00 €
031501361 Poplatok za internet Ocú 03/215 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
152703097 Programové vybavenie HDÚ v 15.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
201505 Vytýčenie parcely CKN 702/4 Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO
300.00 €
20150009 Vývoz VVK - ODPAD Odpady G&G Company s.r.o
240.00 €
2005866944/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
0060294450/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
615010 Príprava Následnej monitorovácej správy č.3 projektu pre OP ROP opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania MJM Group s. r. o.
120.00 €
2151106708 Autorská odmena za licenciu SOZA SOZA
20.40 €
2113/15 Vývoz NO 02/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
2112/15 Vývoz KO 02/2015 FURA s.r.o.
441.29 €
0403/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2783698758 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2783698741 Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
7258291689 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
2274805069 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.97 €
0014171383/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
PIPFH2 Nákup kancelárskeho kresla Moebelix SK, s.r.o.
59.90 €
10/2015 Spracovanie fotodokumentácie a vytvorenie grafického návrhu - monografia obce Ing. Vlastimil Bartko
550.00 €
2702/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7446183667/F Preplatok za dodávku plynu za r. 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1335.88 €
1706/15 Dodanie plastových kontajnérov 1 000 l na sklo 4 ks FURA s.r.o.
912.00 €
20150006 Nákup tonere XEROX 6121 Tribiano s.r.o.
42.00 €
201506 Príspevok pre detí v hmotnej núdzi - strava Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
53.65 €
201505 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
112.00 €
152702244 Programové vybavenie agendy Ocú pre r. 2015 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
2002/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
021500689 Poplatok za internet 02/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
51500459 Almanach obcí 2015 DATARADE s.r.o
28.60 €
1802/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
2015002 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
86.54 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2358.00 €
20150126 Dodanie informačného systému LIM PO,s.r.o.
22.60 €
01150005 Nákup tonera Canon iR 1020 SPS Servis, spol. s r. o.
33.60 €
20150116 Nákup vlajky SR LIM PO,s.r.o.
9.90 €
803/15 Vývoz NO 1/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
802/15 Vývoz KO 01/2015 FURA s.r.o.
441.49 €
7253257854/F Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
150017 Montáž a dodanie kamerového systému v obci SYSTEM ALARM, s.r.o.
6250.00 €
022015786 Internetový prístup k portálu iSamospráva Centrálna nezisková organizácia, o.z
149.00 €
201501 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
119.00 €
325/15 Tlač a dodanie Harmonogramov vývozu odpadu na r. 2015 FURA s.r.o.
60.00 €
2119522210 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
699.54 €
2270730183 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
10.57 €
2270685755 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
152701385 Programové vybavenie - mzdy - v 15.01. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.92 €
2701/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
55.68 €
15951/14 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
7238276265 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
445.00 €
VH/15/0011 Poplatok za doménu www.hrabkov.saris.eu.sk CBS spol, s.r.o.
19.12 €
1/2015 Grafické spracovanie knižnej publikácie - monografia obce Ing. Vlastimil Bartko
900.00 €
011500009 Poplatok za internet 01/2015 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2015/F Členský príspevok - RVC NA ROK 2015 RVC Prešov
70.00 €
1401/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
012015/F Poplatok za členské ZMOS na r. 2015 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
113.68 €
7446183667/F Finančné vysporiadanie za r.2014 - PREPLATOK Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
1335.88 €
7220165119/F Finančné vysporiadanie za r.2014 Východoslovenská energetika a.s.
699.48 €
16713/14 Vývoz NO 12/2015 FURA s.r.o.
31.20 €
16712/14 Vývoz KO 12/2014 FURA s.r.o.
440.30 €
2266689359 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2266645401 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
VF20140933 Poplatok za inzerát Privatpress, s.r.o.
144.00 €
201437 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
105.70 €
99914186 Za služby spoločného úradu r. 2014 Mesto Prešov
505.00 €
140061 Poplatok za auditorské služby Ing. Andraščík Vladimír
500.00 €
121407090 Poplatok za internet 12/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1712/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
47/2014 Za práce v súvislosti s hodnotením monografie (recenzia) Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
114012/015 Servisné práce a dodanie mat. - kopírka Canon DATA Leško.PO, s.r.o.
165.95 €
OPS/1551/2014 Polpatok Prima banke za ročné vedenie účtu majiteľa cenných papierov rok 2014 Prima banka Slovensko, a.s.
39.96 €
FV140445 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
226.00 €
2014164 Oprava VO ELKO spoločnosť s ručením obmedzeným
106.25 €
0912/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14765/14 Vývoz NO 11/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
14764/14 Vývoz KO 11/2014 FURA s.r.o.
444.38 €
2014/0514 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
599.89 €
6804525045/F Poistenie PZ AVIA, TATRA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
221.16 €
6804525045/F Poistenie PZ FABIA KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
68.32 €
7258228383 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201433 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
149.80 €
6815031294 Poistenie majetku obce od 22.10.2014-22.04.2015 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
355.95 €
2262664916 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
7.96 €
2262620169 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2511/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
111406410 Poplatok za internet 11/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2014575 Poplatok za školenie členov DHZ DPO SR Odborná škola PO
90.00 €
20141247/F Dodávka vlajky SR, kancelársky papier, perá na voľby LIM PO,s.r.o.
20.00 €
2014122 Plaketa kovová pre poslancov LIM PO,s.r.o.
70.00 €
13537/14 Vývoz NO 10/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
13536/14 Vývoz KO 10/2014 FURA s.r.o.
660.44 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
201429 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
176.40 €
7218233581 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
2119180232 Poplatok za dodávku vody KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
427.58 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
13.92 €
42741972527/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
108.90 €
2014/0460 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
287.62 €
2258647922 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.05 €
2258604148/F Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2119085941/F Poplatok za dodávku vody Ocú, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.30 €
1400071 Oprava rozhlasovej ústredne SEAK, s.r.o.
60.00 €
FV140354 Dovoz a dodanie tovaru Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP Stavebniny
172.00 €
201402/F Členský príspevok - MAS SKALA MAS SKALA
395.00 €
20141139 Refundácia mzdy a odvodov TVK s.r.o.
46.98 €
101405735 Poplatok za internet 10/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
41/2014 Korektúry textu monografie Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
20140295 Potlač na dresy - 2 sady AL-MI,s.r.o.
126.00 €
11485/14 Poplatok za spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
1410/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14ZF1056 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
140011 Nákup zariadenia pre KTV LUT-SAT-RADIO PREŠOV, spol.s r.o.
270.00 €
2014/0421 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
299.21 €
2014172 Licenčný poplatok za program kataster NET Danka Tkáčová DM - sERVIS
34.00 €
0710/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20142328 Dodanie kancelárskych potrieb Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
95.77 €
12237/14 Vývoz KO 09/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
12236/14 Vývoz KO 09/2014 FURA s.r.o.
441.39 €
7248174611 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
F2014038 Preprava osôb Hrabkov- Ustrobna PĽ CARGO BUS s.r.o
208.00 €
201425 Príspevok na stravu dôchodcom Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
143.50 €
0110/F Poplatok za školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
22546765507 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
8.63 €
2254631075 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.24 €
6815031710/F Poplatok za poistné-zodpovednosť fyz. a práv. osôb KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
49.90 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.2014-25.04.2015 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
091405050 Poplatok za internet 09/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
35/2014 Prepis textu monografie do elektronickej podoby Ing. Vlastimil Bartko
300.00 €
2014014 Licenčný poplatok za softwerovú aplikáciu cintorína, aktalizácia ARIAN-SK
82.65 €
8800327093/F Poplatok RTVS RTVS, s.r.o.
13.92 €
14077 Preprava osôb - výlet dôchodcovia Ján Farkaš - JANTER
300.96 €
8340141443 Predplatné mesačníka ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
1009/F Poplatok za školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
14/14 Servis na osobnom aute Škoda Fabia combi MIŽENKO Miroslav
680.00 €
10524/14 Vývoz NO 08/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
10523/14 Vývoz KO 08/2014 FURA s.r.o.
443.78 €
2014063 Dovoz elektrikárskych stĺpov Stanislav Polák - POLSTAD
119.52 €
03-2/2014 Oprava Škoda Fabia po autohavarií DM autoservis Dávid Marušák
613.97 €
03/2014 Oprava Škoda Fabia po autohavarií DM autoservis Dávid Marušák
1000.75 €
2014/0370 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
294.20 €
7164842483 Poplatok za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20140009 Vypracovanie PD Zlepšenie energetickej hospodárnosti Ocú Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
2389.00 €
2250703295 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
18.49 €
2250782353 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2743357156/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972543/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972519/F Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2741972535/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2742199989 Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
081404394 Poplatok za internet 08/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
1012301064/F Administratívna úhrada za r. 2013 Regulačný úrad Telekomunikačný úrad, Odbor technickej regulácie
33.19 €
42662814443/F Servisný poplatok za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
2014/0329 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
304.61 €
9382/14 Vývoz NO 07/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
9381/14 Vývoz KO 07/2014 FURA s.r.o.
441.09 €
7288091054 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
2250003016 Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
2247062845 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
13.56 €
2247093448 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
2118748166 Poplatok za dodávku vody Ocú, KD, cintorín Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
364.70 €
142707282 Programové vybavenie - mzdy - v 14.07. IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.28 €
236/2014 Dokumentácia ochrany pred požiarmi, školenie zamestnancov R.D.TECH. Radoslav Dugas
200.00 €
42679895591/F Servisný poplatol za dekódovaciu kartu Skylink SKYLINK satelitní televize
19.20 €
18710/F Poplatok pokuty Obec Hrabkov
1000.00 €
071403727 Poplatok za internet 07/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20140011 Poskytnutie odbornej a konzultačnej činnosti v súvislosti sprípravou žiadosti o poskytnutie dotácie ,, Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Ocú Hrabkov Ing.Vladimír Uram
500.00 €
8544/14 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
17/2014/F Poplatok za členské v RZMO Prešov-Šariš Regionálne ZMOS - ŠARIŠ
34.45 €
54140052/F Platba za poukážky na Deň matiek COOP Jednota Prešov
140.00 €
21/2014 Vykonanie revízie bleskozvodov TJ šatne, Ocú, oprava kal.čerp. a zhotovenie zás. k interakt. tabuli v MŠ EkoSem
395.00 €
2014/0294 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
278.37 €
7613/14 Poplatok za vývoz NO 06/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
7612/14 Poplatok za vývoz KO 06/14 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
443.28 €
7268112827 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201421 Poplatok za stravu dôchodcom 06/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
116.90 €
FV140922 Dodanie vodoinštalačného materiálu TOMKAT s.r.o
345.40 €
20140757 Výroba ďakovného listu pre riaditeľku ZŠ s MŠ LIM PO,s.r.o.
44.90 €
2014/0267 Poplatok za vývoz objemového odpadu VKK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
284.09 €
2243353873 Poplatok za pevnú linku - telefón Orange Slovensko, a.s.
9.04 €
2243385366 Poplatok za pevnú linku - mobil Orange Slovensko, a.s.
46.08 €
05/2014 Servis na osobnom aute Škoda Fabia combi DM autoservis Dávid Marušák
166.00 €
061403083 Poplatok za internet 06/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
8273411/F Doplatok za obecné noviny r. 2014 INPROST, s.r.o.
15.60 €
54140037 Poplatok za výber tovaru na poukážky ,, Deň matiek" COOP Jednota Prešov
292.00 €
6299/14 Poplatok za vývoz NO 05/14 FURA s.r.o.
31.20 €
20140029 Nákup toneru Tribiano s.r.o.
42.00 €
8800327093 Poplatok koncesionársky RTVS, s.r.o.
13.92 €
6298/14 Vývoz TKO 05/2014 FURA s.r.o.
661.78 €
7303018386 Poplatok za dodávku plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20147 Príspevok stravné dôchodcovia Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
118.30 €
201407 Natočenie videofilmu o obci Ing. Martin Nagy-MANGO VIDEO STUDIO
299.00 €
914002564 Zákon o rozpočtových pravidlách Wolters Kluwer s.r.o.
21.49 €
18/2014 Spracovanie textovej časti monografie obce Ing. Vlastimil Bartko
1000.00 €
2239548248 Poplatok za telefón Orange Slovensko, a.s.
8.29 €
2239578758 Poplatok za mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
051402446 Poplatok za internet 05/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
20140022 Dodanie tonerov do tlačiarne 2 ks Tribiano s.r.o.
114.00 €
2014066 Výkon strojov na ihrisku Ján Farkaš - JANTER
6006.00 €
4439001168/F Poistenie majetku doplatok - zmena zmluvy KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
40.76 €
FVB140026 Nákup hnojiva PARKONA s.r.o.
161.14 €
14000001 Nákup travného semena PARKONA s.r.o.
1005.76 €
0705/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
5097/14 Poplatok za NO FURA s.r.o.
31.20 €
5096/14 Vývoz KO 04/2014 FURA s.r.o.
441.79 €
7307984614 Poplatok za dodávku plynu 05/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
201413 Príspevok stravné pre dôchodcov Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
114.80 €
2014/0179 Vývoz objemového odpadu VVK Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
291.07 €
2250003016 Dodávka a distribúcia - elektriny Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
20140435 Refundácia mzdy a odvodov - kontrolórka obce TVK s.r.o.
50.88 €
5002990434 Poplatok za poistenie majetku od 05.04.014-05.10.2014 KOMUNÁLNA poisťovňa Vienna Insurance Group
403.17 €
2235749288 Poplatok za telefón Orange Slovensko, a.s.
9.06 €
2235779941 Poplatok za telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
041401819 Poplatok za internet04/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2118411613 Poplatok za spotrebu vody od 18.01.2014-10.04.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
342.70 €
20140233 Nákup struny do kosačky VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o.
174.00 €
4287/14 Poplatok za spracovanie hlasenií o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
8237411 Poplatok za obecné noviny INPROST, s.r.o.
52.00 €
2140001303 Nákup plastových nádob na TKO MEVA-SK s.r.o. Rožňava
441.60 €
1405878 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos za rok 2014 SLOVGRAM
33.50 €
1004/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
20140004 Projektová a poradenská činnosť pri príprave žiadosti o dotáciu z recyklačného fondu NAZAL s.r.o.
220.00 €
3466/14 Poplatok za vývoz NO 03/2014 FURA s.r.o.
31.20 €
3465/14 Vývoz KO 03/2014 FURA s.r.o.
443.78 €
7273018938 Poplatok za dodávku plynu 04/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
6574516476/F Havarijná poistka Škoda Fabia combi od 25.04.-25.10.2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
72.80 €
201409 Príspevok pre dôchodcov - stravné marec 2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
74.90 €
20140004 Projektová a poradenská činnosť pri príprave žiadosti o dotáciu z recyklačného fondu Balera s.r.o.
220.00 €
2014/010 TKO-VVK vývoz Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
250.68 €
14171383 Telefón, mobil Orange Slovensko, a.s.
56.04 €
20140462 Reprezentačné- nákup hrnčekov Deň učiteľov LIM PO,s.r.o.
118.00 €
31401211 Internet za 03/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2103 Školenie- ochr. osobných údajov RVC Prešov
18.00 €
2103 Školenie- ochr. osobných údajov RVC Prešov
18.00 €
2800/14 Tlač harmonogram na vývoz KO FURA s.r.o.
60.00 €
614004 Násl. monit. správa č.2 ROP MJM Group s. r. o.
120.00 €
143E+08 Update progr. vybavenie HDÚ IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
11.76 €
2014037 Výkon strojov v šport. areáli-futbalové ihrisko Ján Farkaš - JANTER
8421.00 €
1103 Školenie RVC Prešov
18.00 €
214E+09 SOZA-poplatok SOZA
20.40 €
208514 NO vývoz FURA s.r.o.
31.20 €
208414 TKO-KUKA nádoby vývoz 02/2014 FURA s.r.o.
442.39 €
728E+09 Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
20140293 Nákup vlajky - voľba prezidenta 2014 LIM PO,s.r.o.
9.90 €
2014017 Výkon strojov v šport. areáli - futbalové ihrisko Ján Farkaš - JANTER
9604.80 €
F Stravovanie dôchodcov 02/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
117.60 €
F Knihy pre prváčikov od 09/2014 Vítezslav FISCHER život a zdravie
13.00 €
223E+09 Mobil 02/2014 Orange Slovensko, a.s.
45.00 €
223E+09 TELEFÓN -02/2014 Orange Slovensko, a.s.
13.87 €
F Publikácia - účtovné súvzťažností RVC Prešov
23.00 €
F Poplatok za internet 02/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
F Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
527.00 €
143E+08 Update progr. vybavenie PC EA IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
190.32 €
F Školenie-rozpočet obce, tvorba RVC Prešov
36.00 €
8,8E+09 Koncesionársky poplatok 1.Q.2014 RTVS, s.r.o.
13.92 €
222E+09 Poplatok telefón, mobil 01/2014 Orange Slovensko, a.s.
53.07 €
479/14 NO-vývoz FURA s.r.o.
31.20 €
478/14 TKO-KUKA nádoby vývoz FURA s.r.o.
441.59 €
201401 Stravovanie dôchodcov 01/2014 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
112.70 €
74E+09 Plyn - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
104.69 €
741E+09 Poplatok za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
236.68 €
75E+09 Poplatok za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
2223.00 €
1467113 Spracovanie hlásení o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
143E+08 Update progr. vybavenie. MZDY V 14 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.68 €
2301 Školenie - Vyspor. dane s príjmu RVC Prešov
18.00 €
11400007 Poplatok za internet 01/2014 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
140012 Ročný poplatok za doménu hrabkov.eu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
2014 Členské RVC na r. 2014 RVC Prešov
68.70 €
12014 Členské ZMOS na r. 2014 ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA
112.14 €
01130195 Nákup -toner Canon IR 1020 SPS Servis, spol. s r. o.
24.00 €
20130821 Nákup -vlajka SR LIM PO,s.r.o.
9.90 €
12515/13 Vývoz KO 10/2013 FURA s.r.o.
440.49 €
0711/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
7257921512 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
2250003016/F Poplatok za dodávku elektriny KD,Ocú,VO, cintorín Východoslovenská energetika a.s.
2026.00 €
0511/F Školenie RVC RVC Prešov
36.00 €
2013/608 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
257.33 €
2013029 Strava pre dôchodcov - príspevok Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Hrabkov
135.80 €
131721 Poplatok za doménu www.hrabkov.sk Webex media, s.r,o
55.90 €
101306342 Poplatok za internet 10/2013 JUKO s. r. o. Prešov
31.87 €
2117756330/F Dodávka vody Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
124.19 €
8800327093/F Koncesionársky poplatok 4.Q. 2013 RTVS, s.r.o.
13.92 €
11703/13 Za spracovanie hlásenia o odpade FURA s.r.o.
14.40 €
2213476558 Poplatok za pevnú linku - telefón a mobil Orange Slovensko, a.s.
86.39 €
2013/567 Vývoz VVK - ODPAD Jozef Guman - PODNIK SLUŽIEB
242.28 €
2013/274 Prepava osôb Ján Farkaš - JANTER
417.60 €
1510/F Školenie RVC RVC Prešov
18.00 €
10805/13 Vývoz KO 09/2013 FURA s.r.o.
441.98 €
F 130294 Betonova zmes vrátane dopravy František Straka - FESTRA
135.46 €
64/2013 Plošná inzercia - Ľudový urbár III Ing. Vlastimil Bartko
150.00 €
7222918225 Dodávka zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
407.00 €
00302013 Výroba reportážneho filmu- FAD Viktor Herrgott AUVID PRODUCTION
4980.00 €
20130001 Zabezpečenie cateringových služieb, stravy a občerstvenia - FAD Kvetoslava Poliaková
3575.00 €
2013011 Dodávka tovarov a služieb súvisiacich s organizáciou sprievodného programu - FAD Alfaria s.r.o.
5050.00 €
2013012 Externý menežment - FAD za 7 mesiacov Alfaria s.r.o.
5166.00 €
1/9/13 Preprava účinkujúcich a rekvizít - FAD ALEGO-Alexander Goban autobusová doprava
4602.40 €
6574516476 Havarijné poistenie Fabia polročné 25.10.-25.04.2014 KOOPERATIVA pois