Kontakt

Toto webové sídlo www.hrabkov.sk  spravuje Obec Hrabkov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

 

Správca obsahu: 

Obecný úrad Hrabkov

Hrabkov 81
082 33 Chminianska Nová Ves

IČO: 00327093

DIČ: 2020543140

Samosprávny kraj: Prešovský

Okres:Prešov
Počet obyvateľov: 687
Rozloha: 1669ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

 

Všeobecné informácie: hrabkov@hrabkov.sk 
Podateľňa: hrabkov@hrabkov.sk   
Starosta Jaroslav Hovančákstarosta@hrabkov.sk ,  0905 502 860, Tel.: 051/7956 190
Informácie o napĺňaní webového sídla: hrabkov@hrabkov.sk

 

Sekretariát: p. Helena Fottová

Tel:  051/7956 190 

Fax: 051/7956 190

 

Kompetencie:
Obec Hrabkov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Stavebný úrad pre Obec Hrabkov je zriadený v budove  obecného úradu v Hrabkove.

 

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 16:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 14:30